Header Image

DOMINO UDRUGA

ABOUT US

Domino je nevladina, nestranačka, neprofitna udruga sa sjedištem u Zagrebu koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama. Vizija Domina je da u društvu postoji konstantnost prepoznavanja normi koje onemogućuju slobodu kreativnog umjetničkog i queer izražavanja koje je subverzivno, ali bezopasno za druge ljude. To izražavanje najčešće je vidljivo kroz nezavisne umjetničke izričaje koji su garancija pomicanja granica i kritičkog propitivanja postojećih društvenih normi. Zbog toga je potrebno napraviti takvo društveno okruženje u kojoj će se nezavisna kultura što slobodnije moći manifestirati kroz različite forme i kroz različite aktere. Udruga provodi svoje aktivnosti i ostvaruje opće ciljeve kroz četiri glavna programa: kultura, mediji, edukacija, politika.

 

Domino is a non-governmental, non-profit organisation based in Zagreb, Croatia, that has as its mission the questioning of the traditional and the transformation of oppressive norms in transitional societies through culture, media, public policies, education and collaboration with local and international organisations. The vision of Domino is that in the society there is a continuous recognition of norms that disables the freedom of art and, more specifically, queer expression, which in its nature is subversive yet peaceful. This expression is mostly visible trough the independent art scene and warrants the broadening of the borders and the critical questioning of existing social norma. We feel that it is necessary to make a social environment that enables the independent culture to manifest itself trough different forms and stakeholders. The organisation realizes its mission trough four major programs: culture and arts, media, education and politics.

UMJETNOST I KULTURA

ARTS & CULTURE

Umjetnost i kultura je najveći segment aktivnosti organizacije,
istražujući raznovrsne izričaje usmjerene ka razvoju ravnopravnijeg i otvorenijeg društva.

Arts & Culture is the biggest strand of the organisation, expressing its plurality in the quest to a fairer and more open society.

Zvonimir Dobrović
Predsjednik i osnivač / Founder and President

Petra Begović
Produkcija / Production

Karla Pudar
Produkcija / Production

Davor Kanjir
Produkcija / Production

Marin Leo Janković
Produkcija / Production

X