Header Image

Ana Kreitmeyer (HR)

Sve četiri za jedno. Na rubu dodira i kaosa

12.6. | 20h | Art radionica Lazareti, Frana Supila 8, Dubrovnik | 60 min

Ana Kreitmeyer (HR)

Sve četiri za jedno. Na rubu dodira i kaosa

Novi rad plesne umjetnice Ane Kreitmeyer nastaje u suradnji s izvođačicama Petrom Chelfi, Ivanom Pavlović i Martinom Tomić; a bavi se idejom koreografije kao zajedničkog mjesta susreta, te načinima (samo)organizacije koreografije kao mjesta rada, pregovora, zajedništva, ali i zamora, zastoja, odustajanja i otpora.
Unatoč tome, pitamo se kako promišljati ples i koreografiju kao naš zajednički prostor i rad?
Kako dijelimo odgovornost za zajedničko?

Ana Kreitmeyer je plesna umjetnica, izvođačica i autorica. Njezin interes za tijelo vidljiv je kroz različite prakse, od izvođačke do koreografske, od pedagoške do društvene. Od 2003. djeluje kroz kolektiv BADco. – najviše izvođački, ponekad koautorski i koreografski, ostvarujući niz predstava i drugih radova, performansa, simpozija, prezentacija, instalacija, predavanja, radionica. Autorica je predstava “Tamo vani i ovdje unutra”, “Prema Početku”,”Zastoji”,” KontAkt 1”,” Pijane šume” i kratke koreografije “Možda jednom”. Angažirana je u polju javnog djelovanja plesne scene u Zagrebu, dugi niz godina djeluje kroz upravna tijela strukovne udruge UPUH (Udruga plesnih umjetnika Hrvatske), a trenutno je u funkciji predsjednice udruge. Dio je inicijative “Autonomija plesu!”. Certificirana je voditeljica ContaKids metode. Paralelno s radom u polju plesne umjetnosti stječe akademsko obrazovanje završenim Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu.

Autorica: Ana Kreitmeyer
Koreografija i izvedba: Petra Chelfi, Ivana Pavlović, Martina Tomić i Ana Kreitmeyer
Dramaturgija: Mila Pavičević
Prostor: Igor Pauška
Glazba: Hrvoslava Brkušić
Vizualno oblikovanje: Igor Pauška
Kostimi: sve zajedno
Naslovna fotografija: Igor Pauška

Ana Kreitmeyer (HR)

All four for one. On the edge of touch and chaos

The new work of the dance artist Ana Kreitmeyer is created in cooperation with the performers Petra Chelfi, Ivana Pavlović and Martina Tomić; and deals with the idea of choreography as common places of encounter, and the ways of (self) organisation of choreography as a place of work, negotiations, communion, but also of fatigue, stoppage and resignation and resistance. Nevertheless, we wonder how to think of dance and choreography as our common space and work? How do we share responsibility for sharing?

Ana Kreitmeyer is a dance artist, performer and author. The interest for the body she explors trough various practices, from performing to choreographic, from pedagogical to social. Since 2003 she has been working within the BADco collective, mostly performing, sometimes as co-author and choreographer, in a series of plays and other works, performances, symposia, presentations, installations, lectures, workshops. She is the author of the play “Out there and in here” “Towards beginning,” “Stops”, “KontAkt 1”, “Drunken woods” and the short choreography “Maybe once”. She has been engaged in the public activities of the dance scene in Zagreb, and for many years she has been working through the governing bodies of the Croatian Association of Dance Artists (UPUH) and is currently acting as the president of the association. She is part of the “Autonomy for Dance” initiative. Certified teacher of the ContaKids method. Parallel to her work in the field of dance art she acquires academic education at the Faculty of Education and Rehabilitation in Zagreb.

Author: Ana Kreitmeyer
Choreographed and performed by: Petra Chelfi, Ivana Pavlović, Martina Tomić i Ana Kreitmeyer
Dramaturgy: Mila Pavičević
Space: Igor Pauška
Music: Hrvoslava Brkušić
Graphic design: Igor Pauška
Photo: Igor Pauška

X