Header Image

DONATORI / DONORS

HVALA / THANK YOU

Domino je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

 

Financijska podrška

Ministarstvo Kulture RH
Hrvatski audiovizualni centar
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Grad Zagreb
Turistička zajednica Grada Zagreba
Istarska županija
Grad Rijeka
Grad Split
Veleposlanstvo Francuske Republike
Goethe Institut Zagreb
Francuski Institut Zagreb
Veleposlanstvo Republike Slovenije
Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke
Ministarstvo vanjskih poslova Francuske Republike
Heinrich Boll Stiftung
Mid Atlantic Arts Foundation
Trust for Mutual Understanding
External Actions of the European Union (IPA)
Culture Programme (2007-2013) Europske Unije
Creative Europe (2013-2020) Europske Unije
Ministarstvo kulture Francuske republike (Nacionalni centar za knjigu)
Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva
Zaklada Open Society

 

Financial Support

Ministry of Culture of Croatia
Croatian Audiovisual Centre
National Foundation for Civil Society of Croatia
City of Zagreb
Zagreb Tourist Board
Istria
City of Rijeka
City of Split
French Embassy
Goethe Institute Zagreb
French Institute in Zagreb
Embassy of the Republic of Slovenia
Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany
Ministry of Foreign Affairs of the French Republic
Heinrich Boll Stiftung
Mid Atlantic Arts Foundation
Trust for Mutual Understanding
External Actions of the European Union (IPA Programme)
Culture Programme (2007-2013) of the European Union
Creative Europe (2013-2007) of the European Union
The Ministry of Culture of the French Republic (Centre national du livre)
Technical Assistance for Civil Society Organisations
Open Society Foundation

X