Header Image

Marina Petković (HR)

Ispravak

PREMIJERA 9. 10. 2020. | 19:00h – 20:40h
REPRIZA 11. 10. 2020. | 19:00h – 20:40h
Kulturni centar Travno, Božidara Magovca 17

Marina Petković (HR)

Ispravak

Autorica i redateljica: Marina Petković Liker
Izvođači: Livio Badurina, Lada Bonacci, Anja Đurinović, Tina Hofman, Slavica Jukić, Maja Katić, Zrinka Kušević, Marko Makovičić, Frano Mašković, Aleksandra Naumov, Ivan Pašalić, Jasna Palić Picukarić, Barbara Prpić, Urša Raukar
Dramaturška suradnja: Maja Sviben
Oblikovanje zvuka: Luka Gamulin
Majstor tona: Branko Puceković
Snimateljice: Eva Kraljević, Nina Đurđević i Nives Milješić
Montaža videa: Jelena Modrić, Iva Ivan
Suradnica za kostime i scenu: Ana Paulić
Voditelj tehnike: Tomislav Božić
Produkcija: Četveroruka, umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije
Koprodukcija: Festival Ganz nove Perforacije, Domino. Sufinancirano sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije u okviru projekta suradnje ACT: Art, Climate, Transition.  / coproduction: Ganz New Perforations Festival, Domino.
Suradnja: Kulturni centar Travno
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb

 

Predstava Ispravak nastavlja se na izvedbeni ciklus UDALJENOSTI, ona je njezina peta, vjerojatno završna epizoda. Inspirirana razgovorima sa stanovnicima Darde u Baranji, ova je predstava (kao i cijeli ciklus), svjedočenje i analiziranje paradigmatskog problema života u još uvijek poslijeratnoj Hrvatskoj. Predstava se bavi intimnim odnosima i puknutim vezama među ljudima i promatra ih u kontekstu političko socioloških odraza svakodnevice. ISPRAVAK će kroz kazališni odgovor na dokumentaran materijal pokušati uspostaviti vlastiti specifični odgovor na bolno mjesto konteksta u kojem živimo, a koje je trenutno dodatno pogođeno korona-krizom.

Marina Petković Liker (1980.) bavi se umjetničkim i znanstvenim istraživanjem na području uzajamne povezanosti glasa i tijela, ženske geste i ženskog principa djelovanja u umjetnosti i životu, sinestezijskog kazališta, kazališne suigre i suodnosa različitih izvedbenih umjetnika. Zajedno s plesnom autoricom Sonjom Pregrad osniva umjetničku organizaciju Četveroruka koja se bavi otvaranjem novih polja kazališne komunikacije te svojim djelovanjem nastoji uspostaviti polje komunikacije u kojem sudjeluju autori/ce različitih disciplina i/ili izvođači/ce i publika te otvoriti mogućnosti da se kazališna izvedba promatra kao događaj u svim segmentima umjetničkog, istraživačkog i izvedbenog procesa te da potakne suosjećanje, sudjelovanje i sukreaciju.

Marina Petković (HR)

Ispravak

Author & director: Marina Petković Liker
Performers: Livio Badurina, Lada Bonacci, Anja Đurinović, Tina Hofman, Slavica Jukić, Maja Katić, Zrinka Kušević, Marko Makovičić, Frano Mašković, Aleksandra Naumov, Ivan Pašalić, Jasna Palić Picukarić, Barbara Prpić, Urša Raukar
Dramaturgical collaboration: Maja Sviben
Sound design: Luka Gamulin
Sound technician: Branko Puceković
Camera: Eva Kraljević, Nina Đurđević i Nives Milješić
Video editing: Jelena Modrić, Iva Ivan
Costumes and set collaborator: Ana Paulić
Technical chief: Tomislav Božić
Production: Četveroruka, an artistic organization to open up new fields of theatrical communication
Coproduction: Ganz New Perforations Festival, Domino. Co-funded by the Creative Europe programme of the European Union within collaboration project ACT: Art, Climate, Transition.
Collaboration: Cultural Center Travno
Financial support: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, City of Zagreb

 

The play Correction continues on the performance cycle DISTANCES, it is its fifth, probably final episode. Inspired by conversations with the inhabitants of Darda in Baranja, this performance (as well as the entire cycle) is a testimony and analysis of the paradigmatic problem of life in still post-war Croatia. The play deals with intimate relationships and broken ties between people and observes them in the context of political and sociological reflections of everyday life. Through a theatrical response to the documentary material, CORRECTION will try to establish its own specific response to the painful place of the context in which we live, which is currently additionally affected by the corona-crisis.

Marina Petković Liker (1980)  is involved in artistic and scientific research on the interrelatedness of voice and body, the female gesture and the female principle of action in art and life, synaesthetic theater, theatrical interplay and synergy of performing artists from different fields. Together with dance artist Sonja Pregrad, she founded artistic organisation Fourhanded that is aimed at opening new fields of theatrical communication and establishing a communication space for authors and/or performers working in various disciplines and their audience. They would like to create opportunities for examining theatre performance as an event in all stages of the artistic, research and performance process, and to inspire empathy and co-creation. www.cetveroruka.hr

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

01dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsKazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

04dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

X