Header Image

Roberta Milevoj (HR)

Rob3rta

PLESNA PREDSTAVA
7. 10. 2020. | 20:00h – 20:50h
Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Roberta Milevoj (HR)

Rob3rta

Koreografija i izvedba: Roberta Milevoj
Glazba: Miro Manojlović
Svjetlo: Saša Fistrić
Kostim: Desanka Janković
Suradnik pri projektu: Matija Ferlin
Fotografija: Andi Bančić
Produkcija: umjetnička organizacija NIKAD KRAJA
Suradnja: Mediteranski plesni centar u Svetvinčentu
Financijska podrška: Ministarstvo kulture RH

 

ROB3RTA treći je u nizu solo radova plesačice i koreografkinje Roberte Milevoj koji se nastavlja na predstave Roberta, Roberta (2010) i Opet Roberta (2013). U dosadašnjem stvaralaštvu, autorica se bavila propitivanjem odnosa između izvedbe i koreografije kao mjesta susreta prirodnog emotivnog iskustva s umjetnim prostorom izvedbe. Autoricu u okviru ovog projekta primarno interesira analiza kapaciteta vlastitog izvođačkog tijela, kapaciteta koji su nužno uvjetovani unutarnjim sadržajima, a pri čemu se kao centralno pitanje nameće sljedeće – na koji način osobni emotivni doživljaji, sjećanja i unutarnji monolozi mogu postati uporištem za solo izvedbu te kako obilježja vlastite (ženske) prirode i modusi njene manifestacije u plesnoj izvedbi, mogu uvjetovati drugačije poetske pristupe plesnom materijalu i koreografiji. Tijelo se ovdje promatra kao mehanizam koji nosi sa sobom ispovijest, ali i povijest izvedbenosti specifičnog autorskog tijela.

Roberta Milevoj rođena je u Puli 1979.g. Od 1998.g. profesionalno  djeluje na hrvatskoj plesnoj sceni kao izvođačica, koreografkinja i pedagoginja suvremenog plesa. Plesno iskustvo stječe na brojnim radionicama i rezidencijalnim programima u zemlji i inozemstvu te u radu s priznatim plesnim umjetnicima ( Matija Ferlin, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva Imfeld, Mala Kline, Keren Levi, Tomislav Feller, Rosalind Crisp i drugi ) i umjetničkim kolektivima ( Montažstroj, Zagrebački plesni ansambl, Studio za suvremeni ples, Plesni centar TALA, Liberdance, Sodaberg, MARMOT, dance_lab collective, i drugi ). Tijekom godina razvija svoj autorski i izvođački rukopis te potpisuje veći broj umjetničkih suradnji i samostalnih predstava. 2017.g. zajedno s Anom Mrak osniva umjetničku organizaciju NIKAD KRAJA. Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta 2010. godine za najbolju žensku ulogu u predstavi NASTUP. Osvojila je i Produkcijsku nagradu 28. Tjedna suvremenog plesa 2011. godine za predstavu Roberta, Roberta, a 2018. godine nominirana je za Nagradu hrvatskog glumišta u kategoriji najboljeg koreografskog ostvarenja u predstavi Familija. Živi i radi u Zagrebu gdje trenutno pohađa preddiplomski studij plesne umjetnosti, nastavnički smjer na Akademiji dramske umjetnosti.

Roberta Milevoj (HR)

Rob3rta

Choreography & performance: Roberta Milevoj
Music: Miro Manojlović
Light design: Saša Fistrić
Costumes: Desanka Janković
Project collaborator: Matija Ferlin
Photography: Andi Bančić
Production: NGO NIKAD KRAJA
Collaboration: Mediterranean Dance Center in Svetvinčenat
Financial support: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia

 

ROB3RTA is the third solo in a series of solo works by dancer and choreographer Roberta Milevoj. It follows on from plays Roberta, Roberta (2010) and Roberta Again (2013). Previously, the artist explored the relationship between a performance and a choreography as the point where the natural emotional experience meets the artificial performance space. In this project, the artist is primarily interested in the analysis of the capacities of her own performing body. These capacities are bound to be conditioned by internal content, which is what brings up the main question: how can personal emotional experiences, memories and internal monologues become the basis of a solo performance and how can the characteristics of one’s own (female) nature and the ways it is manifested in a dance performance condition different poetic approaches to the dance material and choreography. The body is here observed as a mechanism bearing the story as well as the performance history of an artist’s body.

 

Roberta Milevoj was born in Pula in 1979. Since 1998 she works as a professional on the Croatian dance scene, wither as a performer, choreographer, or contemporary dance pedagogue. She gained dance experience at various workshops and residency programs both in Croatia and abroad and she worked with renowned dance artists such as Matija Ferlin, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva Imfeld, Mala Kline, Keren Levi, Tomislav Feller, Rosalind Crisp, as well as with many art collectives such as Zagreb Dance Company, Studio for Contemporary Dance, Dance Center TALA, Liberdance, Sodaberg, MARMOT, dance_lab collective and many others. Over the years she develops her artistic style and has been the author of a great number of artistic collaborations and solo performances. In 2017, together with Ana Mrak, she founded the art organization NIKAD KRAJA. She was awarded the Croatian Acting Guild Prize in 2010 for the best female role in the play NASTUP. She is also the winner of the Production Prize of the 28th Dance Week Festival for her play Roberta, Roberta. In 2018 she was nominated for the Croatian Acting Guild Prize for the best choreographic achievement in the play Familija. She lives and works in Zagreb where she is currently studying at the Dance Department at the Academy of Dramatic Arts (ADU).

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

01dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsKazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

04dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

X