Header Image

Gunilla Lind, Josefine Ibsen (DK)

Seciranje, dio prvi (radni naslov)

1.7. | 20h | Polukružna dvorana &TD-a, Savska cesta 25, Zagreb | 60 min

Gunilla Lind, Josefine Ibsen (DK)

Seciranje, dio prvi (radni naslov)

Krajem 2017. osnovana je mreža organizacija iz Španjolske, Danske i Hrvatske s ciljem omogućavanja rezidencija umjetnika na otocima prilike boravka umjetnika na otocima – “Island connect“. Tijekom 2018. godine BIRCA u Bornholmu, Danska zajedno s Fondom za druge / Domino i SEA Silba Environment Art u Hrvatskoj ponudila je rezidencijalni program jednoj danskoj i jednoj hrvatskoj grupi umjetnika. Danske umjetnice odabrane za poziv su Gunilla Lind i Josefine Ibsen. Boraviti će na otoku Silbi 2 tjedna, a zatim predstaviti rezultate rezidencije publici festivala Perforacije. Program razmjene u Hrvatskoj podržava Mreža izvedbenih umjetnosti.

Umjetnički duo iz Danske na Silbi razvija projekt koji istražuje ideju suprotstavljenosti prirodnog i neprirodnog. Oni žele smjestiti tijelo u neobičan ekosustav, gdje supostoji i prirodnost i neprirodnost, kako bi propitali koncept „prirodnog“ i odnosa spram tog koncepta. Tijekom boravka na Silbi, istraživat će se ideje kontrole, roda, kretanja i izražavanja u odnosu na suprotstavljenost prirodnog i neprirodnog, a tijekom procesa žele uključiti zvukove i teksture iz okolice.

Koreografkinja Gunilla Lind voditeljica je izvedbene skupine Gunilla Lind Dance Theatre, izvedbene skupine iz Kopenhagena, koja radi na sjecištu fizičkog kazališta, plesa, performansa i likovne umjetnosti. Gunilla Lind stvara predstave s jasnom vizualnom estetikom i razigranim jezikom pokreta koje često uključuju razrađene i neobične kostime.

Josefine Ibsen je plesačica i izvođačica iz Kopenhagena. Josefine je dio Gunilla Lind Dance Theatre skupine od 2014. godine.

Rezidencija umjetnika iz Hrvatske u Danskoj održava se uz podršku centra BIRCA s otoka Bornholm te Fonda za druge udruge Domino.
Rezidencija i prezentacija danskih umjetnica tijekom lipnja održava se kroz programsku razmijenu festivala Perforacije i rezidencijalnog programa SEA Silba Environment Art u sklopu djelovanja Mreže izvedbenih umjetnosti, uz podršku zaklade Kultura Nova.

Gunilla Lind, Josefine Ibsen (DK)

Dissect Part One (Working title)

In 2017., a network of organisations from Spain, Denmark and Croatia was formed to offer artists residency opportunities on islands -“Island connect“. During 2018. BIRCA in Bornholm, Denmark together with Fund for Others/Domino and SEA Silba Environment Art in Croatia offered a residency program for one Danish and one Croatian performing arts company. The danish artists chosen upon a call for participants are Gunilla Lind and Josefine Ibsen. They will stay on the island of Silba for 2 weeks and then present the results of the residency to the audience of Perforations festival. The program exchange in Croatia is supported by the Network of performing arts.

The artist duo is working on a performance which explores the idea of the natural vs. the unnatural. They wish to position the body inside an uncanny ecosystem, where both the natural and the unnatural is coexisting, to question what the concept of the natural is, and how we relate to this. During the residency on Silba, they will explore ideas of control, gender, movement and expression in relation to ideas of the natural vs. the unnatural, and during the process they aim to include sounds and textures from the surroundings.

Gunilla Lind is the choreographer leading the performance group Gunilla Lind Dance Theater, a Copenhagen based performance group, working in the intersection of physical theater, dance, performance and visual arts. Gunilla Lind creates performances with a distinct visual esthetics, and a quirky movement language, often involving elaborate and unusual costumes.

Josefine Ibsen is a Copenhagen based dancer and performer. Josefine has been a part of Gunilla Lind Dance Theater since 2014.

X