Header Image

Robson Catalunha (BR) / Vesna Mačković (HR)

HIBRID

10.10.2019. | 19h
Park Zrinjevac

Robson Catalunha (BR) / Vesna Mačković (HR)

HIBRID

Nadahnuće za ovaj performans plod je promatranja niza portreta ljudsko-botaničkih hibrida koje autorski potpisuje francuski fotograf Cal Redback. Promatrani iz druge perspektive, isti bi se mogli iščitati i kao biljke koje pretpostavljaju ljudski oblik.

Genetički promatrano, hibridno biće organizam je stvoren miscegenacijom između vrsta. Godine 2017. Juan Carlos Izpisua Belmonte iz Salk Instituta za biološka istraživanja, u američkoj saveznoj državi Kalifornija, stvorio je embrije hibrida čovjeka i svinja koji su uzgajani u vremenskom intervalu od četiri tjedna.

Dakle, što bi se dogodilo ako u bliskoj budućnosti nađemo na ulici ljudsku svinju? Što ako se ova inteligentna ljudska svinja odluči školovati, biti vegan, biti izabrana na javnu funkciju i kriminalizirati stvaranje ili konzumiranje svinjskog mesa? Može li se ta ljudska svinja vjenčati u crkvi? Ako medicina napreduje i to postane stvarnost, kako ćemo se odnositi prema tim bićima različitih tijela? Možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali mi zaista živimo ovako nešto. Brazil je zemlja s najvećim brojem ubijenih transseksualnih osoba. Ne odnosimo li se na transseksualnost kao anomaliju? Brak između crnaca i bijelaca u SAD-u legaliziran je prije samo nešto više od 50 godina. Crni i bijeli ljudi su različite vrste?

Stoga je Hibrid eksperiment o mogućnostima čitanja društva, posebno onog brazilskog, rasno potpuno izmiješanog, društva unutar kojeg se svi pojedinci slobodno ne poistovjećuju s obrascima ponašanja. Predstava Hibrid predstavlja istraživanje odnosa među pojedincima, istraživanje koje briše granice između vrsta, vjera, žanrova ili bilo kakvih klasifikacija i obrazaca.

HIBRID: ZVUČNO TIJELO

Hibrid je poziv na razmišljanje o ljudskoj prirodi, s tako različitim karakteristikama – uključujući načine bivanja, razmišljanja, osjećanja, djelovanja ili stvaranja zvukova – koje ljudska bića imaju tendenciju posjedovati, pod utjecajem sociokulturnog konteksta.
Hibrid je biće koje govori i komunicira na različitim jezicima.
Hibrid je provokacija bićima koja govore istim jezikom, ali se međusobno ne razumiju.
Hibrid je iskustvo za bića koja ne govore istim jezikom, ali se razumiju.
Hibrid je pitanje s mnogim odgovorima.
Hibrid, također, može biti zabavno iskustvo između ljudskih hibrida.
Hibrid predstavlja istraživanje odnosa između pojedinaca koji zamagljuju granice između vrsta, rasa, vjerovanja, žanrova ili bilo kakvih klasifikacija ili obrazaca ponašanja.

Robson Catalunha je diplomirao kazališnu umjetnost pri Sveučilištu Sorocaba 2018. Tijekom 2009. studirao pri CPT (Centro de Pesquisas Teatrais) program zasnovan na vlastitim interpretativnim metodama glumaca, u koordinaciji s Antunesom Filhom, jednim od najvažnijih brazilskih kazališnih redatelja. Catalunha posebno naglašava obrazovanje koje je stekao u suradnji s francuskim umjetničkim kolektivom Théâtre du Soleil, pri čemu ovaj mladi brazilski umjetnik dolazi u dodir s njihovom metodom stvaranja, kao i procesom stvaranja i uzajamnog dijeljenja među članovima istog kolektiva. Godine 2009. Catalunha biva pozvan na suradnju od strane Cia. de Teatro Os Satyros, kazališne kuće s kojom i danas surađuje. Ova kazališna kuća producirala je više od 100 kazališnih komada, izvodila u 17 zemalja i osvojila više od 60 nagrada – uključujući i najveću brazilsku za kazališnu umjetnost. Godine 2010., u svojem drugom radu za gore navedenu kuću, Catalunha nastupa u kazališnoj predstavi ‘Roberto Zucco’ Bernarda-Marije Koltèsa, velikoj uspješnici koja osvaja najprestižnije brazilske nagrade na polju kazališne umjetnosti kao što su Shell, APCA (Udruženje umjetničkih kritičara iz São Paula) i CPT (Cooperativa Paulista de Teatro).

Vesna Mačković je autorica, izvođačica i producentica u predstavama suvremenog plesa te multimedijalnog i eksperimentalnog kazališta. Također se izražava kroz umjetnost performansa i videa te eksperimente glasa i zvuka. Osnivačica je umjetničke organizacije “ARKTIK – Institut za budućnost” koja za misiju ima stvaranje socijalno osvještenih aktivističkih umjetničkih projekata. Dobitnica 3. nagrade za suvremenu umjetnost THT@MSU 2016. za video performans “Pozdrav” snimljen u Željezari Sisak. Nagrađena u New Yorku Međunarodnom nagradom za audio fikciju u kategoriji studentskog žirija Sarah Lawrence college za radiofonijsku dramu ‘Krleža, stani u red!’. Rezidentica u Robert Wilson’s Watermill centru u New Yorku u ljeto 2017. pri čemu stvara performans inspiriran videom “Pozdrav” u replici tvorničke hale Željezare Sisak izgrađene u New Yorku u ovu svrhu. Predstavljala Hrvatsku na međunarodnom obilježavanju Rođendana umjetnosti s prijenosom uživo na 20-ak europskih i sjeverno-američkih radio postaja u organizaciji Hrvatskog radija. Autorica je kratkog filma “Voštana figura” koji dokumentira njene performanse na ulicama New Yorka 2017. godine., te plesnog filma “Ekstremna rutina” koji propituje svakodnevne manje i više ekstremne rutine civiliziranog čovjeka. Autorica je i eksperimentalnih videa u kojima kombinira tehniku 3D animacije sa snimljenim materijalima: “Screen saver (Čuvarica zaslona)” i ”Migrirati ili ne migrirati”. U Hrvatskoj surađivala s: Montažstrojem, IMRC-om, Bacačima sjenki, Alenom i Nenadom Sinkauzom, Vedranom Hlebom, Anom Horvat, Ivanom Lušičićem Liikom, alternativnim rock bendom Radost!. Pokrenula je inicijativu ‘Umjetnost dostupna svima‘.

Robson Catalunha (BR) / Vesna Mačković (HR)

The Hybrid

The inspiration for the performance came from the observation of a series of portraits of human-botanical hybrids created by French photographer Cal Redback. From another point of view, they could also be read as plants assuming the human form.

Genetically a hybrid being is an organism created by the miscegenation between species. In 2017 in California, Juan Carlos Izpisua Belmonte of the Salk Institute for Biological Research created embryos of human-pig hybrids that grew for four weeks.

So, what would happen if we find a human pig on the street in the near future? What if this intelligent human pig decides to study in a school, to be vegan, to be elected to public office and to criminalize the creation or consumption of pork? And could this human pig get married in the church? If medicine advances and this becomes reality, how will we relate to these beings of different bodies? It may sound like science fiction, but we’re living something like this. Brazil is the country where more transsexual people are killed in the whole world. Are we not relating to transsexuality, for example, as an anomaly? The marriage between black and white people in the US was legalized just over 50 years ago. Black and white people are different species?

Therefore, The Hybrid is an experiment on the possibilities of reading a society, especially Brazilian, completely miscegenated, where all individuals are free not to identify with behavioral patterns. The Hybrid is an investigation into the relationship between individuals that obscure the boundaries between species, creeds, genres or any classifications or patterns.

THE HYBRID: A SOUDING BODY

The Hybrid is an invitation to reflect on Human nature, with such different characteristics – including ways of being, thinking, feeling, acting or making sounds – that human beings tend to have, from the influence of the sociocultural context.
The Hybrid is a being who speaks and communicates in different languages.
The Hybrid is a provocation to beings who speak the same language, but don´t understand each other.
The Hybrid is an experience for beings who don´t speak the same language, but understand each other.
The Hybrid is a question with many answers.
The Hybrid can also be a fun experience between human-hybrids.
The Hybrid is an investigation into the relationship between individuals who blur the boundaries between species, races, creeds, genres or any classifications or behavioral patterns.

Robson Catalunha / Graduated in Theater, getting a degree from the University of Sorocaba, in 2018. In 2009, studied at CPT (Centro de Pesquisas Teatrais), a training and development school, based on his own interpretation method to actors, coordinated by Antunes Filho, one of the most important Brazilian directors. In his formation, he also emphasizes some training with the French group Théâtre du Soleil, where he had contact with the method of creation, as well as the process of creation and division of activities among the members of the group. In 2009, he was invited to be part of Cia. de Teatro Os Satyros (The Satyros Theater Company), where remains up to this day. In their curriculum, Os Satyros produced more than 100 plays, performed in 17 countries and received more than 60 awards – including the greatest in the Brazilian theater. In 2010, in his second work for the group, he was invited to star in Roberto Zucco, by Bernard-Marie Koltès – a public and critical success, awarded with the most important Brazilian theater awards such as Shell, APCA (São Paulo´s critics of art association) and CPT (Paulista Theater Cooperative) and which also earned him critical acclaim.

Vesna Mačković / Author, performer and producer working in areas of live and video performances, contemporary dance and multimedial experimental theatre. Also creates video art and radiophonic sound art. Co-founder of educational program PAP (Performing Arts Program) in Zagreb, Croatia. Awarded with 3rd prize at THT@MSU 2016. yearly exhibition of contemporary arts for video performance ‘Salute’. Awarded in New York with International audio fiction award in category Sarah Lawrence college students jury for her radiophonic drama ‘Krleža, stand in line!’. Resident at Robert Wilson’s Watermill center in New York in 2017. She performed at 4 continents and collaborated in New York, Moscow, Saint Petersburg, Kazahstan, Brazil. She performed in international trio for improvised music with Russian pianist Roman Stolyar and Austrian electric violinist Mia Zabelka. She represented Croatia at international Art’s birthday manifestation. Her long term improvisational music project “Whisper to me, I wanna yell!” had so far 3 international editions: Brazilian (solo), Kazahstan (3-language performance with ensemble Eegeru) and Croatian (6-languages concert with music collective ARKTIK – broadcasted live on 20 European and North American radio stations). Currently she is developing program of newly founded non-profit arts organization ARKTIK – The Institute for the Future focused on producing art works in the fields of music, theatre video, film and visual arts dealing with socially engaged and activistic topics.