Header Image

Na Oko, Marin Tudor (HR)

Invazivorna intervencija

3.7. | 22h | Atrij i lobby &TD-a, Savska 25, Zagreb | 60 min

Na_Oko, Marin Tudor (HR)

Invazivorna Intervencija

Kolektiv Na_Oko, u suradnji s multimedijalni umjetnikom Marinom Tudorom, predstaviti će se performativnim radom koji se bavi preispitivanjem pojma interakcija. Spomenuti rad koristi se metodom projekcije i medijem hrane pokušavajući na taj način obuhvatiti sva osjetila promatrača. Kroz višestruko međudjelovanje publike, hrane i umjetnika stvaraju se spektri okusa, mirisa, svjetla i boje; odnosno kodovi za emocije. Svaki posjetitelj, u interakciji s hranom(konzumaciji)stvara individualni doživljaj koji umjetnik prenosi publici čime nastaje atmosfera jednako tako ovisna o mediju i umjetniku kao i o svakom promatraču.

Na_Oko je multidisciplinarni kolektiv koji se bavi Food Designom. Kreira multisenzorne projekte kojima nastoji povezati dizajn i hranu u komunikacijski alat i stvarati nova iskustva kroz medij hrane. Radovi kolektiva su raznovrsni: obuhvaćaju instalacije, proizvode, interijere, vizualne identitete, organizacije posebnih gastronomskih evenata, a sve ih povezuje medij hrane. Želja kolektiva je promicati kulturu hrane i dizajna kroz radionice, predavanja i izložbe, ali i konkretne projekte. Među ostalim, Na_Oko sudjeluje na: Chefs Stage 2018, Eat konferencija Zadar 2017, Piece of Zagreb 2017.

Na_Oko čine četiri članice: Katia Abramović, producentica; Ana Bjelić, arhitektica; Ema Gerovac, dizajnerica i Dora Kodrić, arhitektica

Na_Oko, Marin Tudor (HR)

Invasivore intervention

Collective Na_Oko, in collaboration with multimedia artist Marin Tudor, will present a performative piece that deals with the re-examination of the concept of interaction. The aforementioned work is using the method of projection and medium of food, thus attempting to encompass all observer’s senses. Through multiple interaction of the audience, the food and the artist, a spectrum of tastes, smells, light and color is created – which are actually emotional codes. Every visitor, interacting with food (consuming), creates an individual experience that the artist conveys to the audience, creating an atmosphere that is equally dependent on the media and artist as well as on every observer.

Na_Oko is a multidisciplinary collective that works with Food Design. The collective creates multisensory projects that strive to link design and food to a communication tool and to create new experiences through the food media. The works of the collective are diverse: they include installations, products, interiors, visual identities, organization of special gastronomic events, all linked by the media of food. The collective’s wish is to promote the culture of food and design through workshops, lectures and exhibitions, as well as concrete projects. Among others, Na_Oko participated in: Chefs Stage 2018, Eat Conference Zadar 2017, Piece of Zagreb 2017.

Na_Oko consists of four members: Katia Abramović, producer; Ana Bjelić, architect; Ema Gerovac, designer and Dora Kodrić, architect.

X