Header Image

Ivan Lušičić Liik | Matija Vojvodić

HATCH II - Site specific rad inspiriran praznim prostorom napuštenog diskonta iza Tehničkog muzeja u Zagrebu

28.6. | 21h | Napušteni diskont (Hala V) iza Tehničkog muzeja
Tratinska ulica 2, Zagreb | 60 min

Ivan Lušičić Liik | Matija Vojvodić

HATCH II - Site specific rad inspiriran praznim prostorom napuštenog diskonta iza Tehničkog muzeja u Zagrebu

Vodeći se zadanim i zatečenim stanjem prostora nastojat ćemo, barem na neko kratko vrijeme, promijeniti promatračev doživljaj tog prostora koristeći zvuk i svjetlo kao materijale i alate nadogradnje, adaptacije, pregradnje, pa i rušenja postojećeg prostora. Rad je podijeljen u 3 čina: Uvod, Temu i Kraj. Svaki čin referira na jedan dio prostora: vanjski prostor, prizemlje i galeriju. Tako definiramo i poziciju promatrača čija perspektiva ovisi o mjestu s kojeg promatra predstavljeni rad pa se iz čina u čin on fizički uvlači i izvlači iz samog performansa.

Ivan Lušičić Liik odbjegli je arhitekt, dizajner svjetla i primijenjeni umjetnik u području novih medija. U pozadini se njegovih radova daju primijetiti ostaci (utjecaja i elemenata) formalnog obrazovanja sa studija arhitekture i kazališnog oblikovanja svjetla koje onda Lušičić reinterpretira nastupom uživo i improvizacijom.

credits:
Koncept, svjetlo, izvedba: Ivan Lušičić Liik
Oblikovanje zvuka: Matija Vojvodić

Ivan Lušičić Liik | Matija Vojvodić

HATCH II - Site specific work inspired by the empty space of abandoned supermarket

By guiding the given and established space of space, we will, at least for a short while, try to change the observer’s experience of that space using sound and light as materials and tools for upgrading, adapting, rebuilding and even demolishing the existing space. The work is divided into three parts: Introduction, Theme and End. Each act refers to one part of the space: outer space, ground floor and gallery. We also define the position of the observer whose perspective depends on the place from which the presented work is to be seen, and from the act to the act he physically retracts and draws from the performance itself.

Ivan Lušičić Liik is a runaway architect, light designer and applied artist in the field of new media. In the background of his works, remains (influences and elements) of formal education from architectural studies and theatrical light design are still noticeable, which Lušičić reinterprets trough live performance and improvisation.

X