Header Image

Jeremy Goldstein

Truth to Power Café

15.05. | 20h | ZPC, Ilica 10, Zagreb60 min

Truth to Power Café je umjetnički projekt zamišljen kao međunarodna platforma za slavljenje moći slobode govora i političkog aktivizma kroz jednosatnu izvedbu u kojem se ujedinjuju tekst, poezija, glazba, slika i sudionici. Domaćin izvedbe je autor Jeremy Goldstein. Tijekom nastupa Jeremy poziva osobe svih dobi, uvjerenja i društvenih pozadina da pred publikom odgovore na pitanja „Tko ima moć nad tobom i što bi im poručio?“. Sudionici se odabiru unaprijed putem osobnih i javnih poziva. Time će se okupiti zajednica, a do deset sudionika iz Zagreba će sudjelovati u izvedbi.

Govorenje istine instancama moći vuče korijene iz antiratnih pokreta, ali u ovom dobu post-istine, alternativnih činjenica i lažnih vijesti, naširoko je prihvaćeno tumačenje tog pojma u smislu obraćanja autoritetima ili ljudima na položajima koji istinu ne žele čuti. Hoćete li uputiti riječ svojim roditeljima, bratu ili sestri, političaru, ljubavniku, stanodavcu, susjedu, vjerskom vođi, šefu, bankaru, skrbniku ili samo najboljem prijatelju? Vrijeme je da im kažete istinu prije nego li je prekasno.

Jeremy Goldstein je queer producent, pisac i izvedbeni umjetnik te HIV+ aktivist pri organizaciji ACT UP London. Njegov rad je opisivan kao „evokacijska teatralna zemlja čudesa“ (Guardian). Godine 2000. je osnovao London Artists Projects, postavljajući i producirajući predstave s velikim brojem proslavljenih umjetnika te osvajajući nagrade, uključujući Evening Standard, Fringe First, h.Club, London Cabaret and BBC Audio Drama. Time Out ga je 2012. proglasio jednim od sto najutjecajnijih osoba u britanskoj kulturi zbog „dokazivanja da političko kazalište može biti zabavno i urnebesno“. Natupao je s brojnim queer ikonama kao što su Penny Arcade, Bette Bourne, Mark Ravenhil i Marc Almond.

Credits:
Creator and Host: Jeremy Goldstein
Verse: Henry Woolf
Director: Jen Heyes
Photography: Sarah Hickson
Banners: Ed Hall
Music: David Bowie and Sven Ratzke

Jeremy Goldstein

Truth to Power Café

Truth to Power Café is conceived as an international platform for celebrating the power of free speech and political activism as an hour long performance event combining text, poetry, music, image and participants. It is hosted by its creator Jeremy Goldstein. During the course of the show Jeremy invites people of all ages, beliefs and backgrounds to respond to the question “Who has power over you and what would you say to them?” before a live audience. The participants are recruited in advance via invite and open-call. This work will be a gathering of community and up to ten participants from Zagreb will take part in this performance.

Speaking truth to power has its origins in the anti-war movement, but in this era of post-truth, alternative fact and fake-news, it is widely accepted to mean saying something to those in authority or position of trust who don’t want to hear. Is it to your parents, a sibling, politician, lover, landlord, neighbour, religious leader, boss, banker, carer, or simply your best friend? It’s time to tell them the truth before it’s too late.

Jeremy is a queer producer, writer and performer and an HIV+ activist with ACT UP London. His work has been described as ‘an evocative theatrical wonderland’ (Guardian). In 2000, he founded London Artists Projects, commissioning and producing shows with many celebrated artists winning awards including Evening Standard, Fringe First, h.Club, London Cabaret and BBC Audio Drama. In 2012 he was named in Time Out as among the 100 most influential people in UK culture for ‘proving political theatre can be fun and outrageous’. He was staged shows with a number of queer icons including Penny Arcade, Bette Bourne, Mark Ravenhill and Marc Almond.

Credits:
Creator and Host: Jeremy Goldstein
Verse: Henry Woolf
Director: Jen Heyes
Photography: Sarah Hickson
Banners: Ed Hall
Music: David Bowie and Sven Ratzke

X