Header Image

KRIS GREY

PREKARNOST

19.05. | 20h | ZPC, Ilica 10, Zagreb60 min

Prekarnost je performans u kojem umjetnik na glavi balansira knjigu Dijagnostički i statistički priručnih za psihičke poremećaje (DSM). Gesta je podsjetnik na školske vježbe kojima je cilj bio ispraviti držanje mladih žena. Prvo započeta u viktorijanskom razdoblju, vježbe su sredinom stoljeća ponovno oživljene u Americi, uslijed poslijeratne tjeskobe vezane uz rodne uloge. Žene su u Sjedinjenim Državama, nakon što su zbog potreba Drugog svjetskog rata popunile radna mjesta, bile pod pritiskom da se po okončenju sukoba vrate domovima.
Popularna je kultura, uz pomoć napretka u tehnologiji, pozdravila povratak žena u domaćinstva. Bila je normalna stvar u filmovima, na televiziji, literaturi i reklamama vidjeti slike žena koje balansiraju knjige na glavi. Negdje u isto vrijeme, Američka psihijatrijska udruga je oformila radnu skupinu koja je trebala stvoriti standardizirani psihijatrijski klasifikacijski sustav, što je 1952. urodilo izdavanjem prvog Dijagnostičkog i statističkog priručnika za psihičke poremećaje.
Homoseksualnost je više od dvadeset godina u knjizi bila navedena kao psihički poremećaj, sve dok početkom 70-ih nije uklonjena i zamijenjena s poremećajem rodnog identiteta poveznog s neusklađenim ponašanjima. Da bi netko dobio pristup hormonalnim terapijama i kliničkim intervencijama na tijelu, trenutačno mora imati dijagnozu rodne disforije (poremećaj rodnog identiteta). To tijela transrodnih i osoba neodređenog roda povezuje s lijekovima i patologijom. Ova trajna izvedba demonstrira neprestan i delikatan balans koji transrodne i osobe neodređenog roda održavaju između identiteta i dijagnoze.

Kris Grey je gender-queer umjetnik s adresom u New Yorku čiji rad uključuje kustoske projekte, izvedbe, pisanje i studijsku produkciju. Prvostupničku diplomu iz likovnih umjetnosti dobiva na Maryland Institute College of Art, a diplomski studij završava na Sveučilištu Ohio. Radove izvodi, podučava i izlaže međunarodno. Osim svojih individualnih radova, surađuje s Mayom Ciarrocchi pod imenom Gender/Power. Greyovi radovi su objavljivani u tisku i na internetu za Huffington Post i Original Plumbing. Posljednji rad, „Trans*feminism: fragmenting and re-reading the history of art through a trans* perspective“, napisan je u suradnji s Jennie Klein, a objavljen u Otherwiseu: Imagining Queer Feminist Art Histories.

KRIS GREY

Precarity

Precarity is a live performance of the artist balancing the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) on their head. The gesture is reminiscent of finishing school exercises aimed at improving the posture of young women. Initially deployed in the Victorian era, these tropes were resurrected in mid-20th century America amidst post-war anxiety about gender roles. Women in the United States, having flooded into the workforce necessarily during World War II, were under pressure at war’s end to return home.
Popular culture, aided by advancements in technology, championed women’s return to the domestic. It was common to see images of women balancing books on their heads in movies, on television, and in literature and advertising. Around the same time, the American Psychiatric Association formed a task force to produce a standardized psychiatric classification system resulting in the publication of the first Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in 1952.
For more than 20 years, Homosexuality was listed as a mental disorder in the DSM until the early 70’s when it was removed and replaced by gender identity disorders related to non-conforming behaviors. Currently, Gender Dysphoria is the required diagnosis one must achieve in order to have access to hormonal and surgical interventions on the body. This places the trans and gender non-conforming body always in relation to medicalization and pathology. This durational performance demonstrates the perpetual, delicate balance trans and gender non-conforming people maintain between identity and diagnosis.

Kris Grey is a New York City based gender-queer artist whose cultural work includes curatorial projects, performance, writing, and studio production. Grey earned a Bachelor of Fine Art from the Maryland Institute College of Art and a Masters Degree in Fine Art from Ohio University. They perform, teach, and exhibit work internationally. In addition to their individual practice, Grey collaborates with Maya Ciarrocchi under the moniker Gender/Power. Grey’s writing has been published in print and on the web for Huffington Post and Original Plumbing. Their latest writing, Trans*feminism: fragmenting and re-reading the history of art through a trans* perspective, written in collaboration with Jennie Klein, was published in Otherwise: Imagining Queer Feminist Art Histories.

X