Header Image

Magdalena Pederin (HR)

Ekranizacija telefonskog imenika 1988. – 2018.

1.7. | 19h | MM Centar, Savska cesta 25, Zagreb | otvoreno do 3.7. od 18 do 22h

Magdalena Pederin (HR)

Ekranizacija telefonskog imenika 1988. – 2018.

Ekranizacija telefonskog imenika 1988. – 2018. reinterpretacija je istoimenog filma Zdravka Mustaća iz 1988. Godine. U filmu Budući u to vrijeme kamera i telefon nisu bili sasvim udomaćena tehnologija, stvara se nadrealna dimenzija filma, s obzirom se ponosni vlasnici tehnologije prezentiraju na sasvim osebujne načine. No, dok su akteri filma entuzijastično dijelili osobni podatak (telefonski broj) današnja je svijest o zaštiti podataka sasvim drugačija.

U mojoj adaptaciji ista se tema analizira u multimedijalnoj interaktivnoj video instalaciji. Posjetitelji ulaze u kabinu opremljenu kamerom i mikrofonom te pritiskom na gumb aktiviraju sistem koji zabilježi njihov portret dok izgovaraju vlastiti telefonski broj. Podaci se simultano obrađuju emitiraju se na projekcijskom platnu u projekcijskoj dvorani. Nakon što program pohrani podatke više posjetitelja, program će moći operirati autonomno.
Ekranizacija telefonskog imenika 1988. – 2018. bavi se suvremenom temom zaštite podataka, netom nakon potpisivanja EU GPDR inicijative.

Magdalena Pederin je multimedijalna umjetnica koja djeluje na području interaktivne i video instalacije. Živi i radi u Zagrebu. Izlagala je u renomiranim muzejima i galerijama kao što su: Pratt Manhattan Gallery, New York, SAD, FILE, Sao Paulo, Brazil, N.A.M.O.C. Peking, Kina, Transmediale, Berlin, Njemačka, Kibla, Maribor, Slovenija, MSU Zagreb, etc.

Programiranje: Igor Brkić
Tekst: Ana Peraica
Produkcija: Magdalena Pederin
Koproducent: Perforacije Festival
Zahvala: Nives Černjul
Projekt je realiziran uz podršku Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba

Magdalena Pederin (HR)

Adaptation of the Phone Book 1988. - 2018.

Adaptation of the Phone Book 1988. – 2018. is the reinterpretation of the 1988 film with the same name created by Zdravko Mustać. In the movie, athors’ fellow citizens from Privlaka pronounce their own phone numbers directly in the camera. Since at the time cameras and phones were not widespread technology, the surreal dimension of the film was created, as proud technology owners are presenting themselves in a completely particular manner.
But, while protagonists of that movie enthusiastically shared personal information (phone number) – today’s awareness of data protection is quite different.
In my adaptation, the same theme is analyzed in multimedia interactive video installation. Visitors enter the cabin equipped with a camera and a microphone and press a button to activate a system that records their portrait while pronouncing their own phone number. The data is processed simultaneously and is broadcast on the projection screen in the projection hall. After the program stores multiple visitor data, the program will be able to manage it independently. Adaptation of the Phone Book 1988. – 2018. deals with the contemporary issue of data protection just after EU GPDR initiative is signed.

Magdalena Pederin is a multimedia artist who works in the field of interactive and video installations. Shee lives and works in Zagreb. She exhibited in renowned museums and galleries such as: Pratt Manhattan Gallery, New York, USA, FILE, Sao Paulo, Brazil, N.A.M.O.C. Beijing, China, Transmedia, Berlin, Germany, Kibla, Maribor, Slovenia, MSU Zagreb, etc.

Programiranje: Igor Brkić
Text: Ana Peraica
Production: Magdalena Pederin
Co-producer: Perforacije Festival
Thanks to: Nives Černjul

X