Header Image

Mala Kline (slo)

Song

12.10.2019. | 20h
Zagrebački plesni
centar, Ilica 10

Mala Kline (slo)

Pjesma

Plesna predstava PJESMA temelji se na Pjesmi nad pjesmama. Na tragu svog izvornika, PJESMA je suptilna meditativna koreografija u minimalističkom ključu za plesačicu. Riječ je o prvom dijelu istoimene trilogije koji, isto tako, obuhvaća govornu kompoziciju za muškog izvođača te predstavlja tekući istraživački projekt čija su tema jezični potencijali. Sva tri dijela – svaki kroz različit medij – istražuju kako biti u vezi; s nepomirljivim, tijelom, prostorom, glazbom i publikom. Jezik koji proizlazi iz živog odnosa s drugošću jest pjesma. PJESMA je ljubavna pjesma koju pišemo svakom izgovorenom riječju.

Koreografkinja, plesačica, filozofkinja i plesna pedagoginja Mala Kline, koja niz godina živi i radi u Belgiji i Sloveniji, jedno je od najprepoznatljivijih koreografskih imena svoje generacije. Kao vrsnu plesnu umjetnicu s ogromnim koreografskim opusom, Kline krasi metodološki precizno razvijena plesna praksa. Izuzetno bogat i međunarodno priznat, koreografski rad Male Kline od samih je svojih početaka nastao kao rezultat neobičnih scenskih prizora koji odolijevaju pretvaranju plesnog sadržaja u jasan, strukturiran scenski znak, već stvaraju specifične, tečne i snažne atmosfere, složene iz dosljednih i metodološki precizno uspostavljenih koreografskih organizama. Njezin rad predstavlja stalnu praksu prisutnosti, neprestani povratak u stvaralački prostor u kojem snovi na jednoj i ovdje i sada na drugoj strani neprekidno prodiru i obavještavaju jedni druge. Kline često nastupa na inozemnom pozornicama, a nagrađena je nagradama „Zlatna ptica“, „Triton“ i „Ksenija Hribar“ za koreografiju.

Koncept i koregrafija: Mala Kline
Kreacija i izvedba: Eftychia Stefanou
Scenografija i kostimografija: Petra Veber
Glazba i zvuk: Nenad Sinkauz
Dizajn svjetla i tehničko vodstvo: Jaka Šimenc
Izvršna produkcija: Ajda Kline
Produkcija: ELIAS 2069 i Mercedes Klein
Koprodukcija: Pekinpah, Center kulture Španski borci/Zavod EN-KNAP, Platform 0090 Antwerpen, Kino Šiska i Nomad Dance Academy u sklopu CoFestivala
Podrška: Ministarstvo kulture Republike Slovenije, Grad Ljubljana – Odjel za kulturu
Zahvala: Urša Sivič, Hana Vodeb, Aleš Zorec, Gašper Puntar, Mesut Arslan

Mala Kline

Song

SONG is based on the Song of Songs. Like The Song it is an enduring quest for a relationship with another. SONG is a subtle meditative minimalistic choreography for a female dancer. It is the first part of the eponymous trilogy that comprises also a voice composition for a male performer and an ongoing research project into the potentialities language. All three pieces explore – each through a different medium – how to be in a relationship; with the unnamable, the body, the space, the music, and the audience. Language arising from a living relationship with otherness is a song. SONG is a love song we can write with every utterance we make.

Choreographer, dancer, philosopher and dance pedagogue Mala Kline, who has been living and working in Belgium and Slovenia for a number of years, is one of the most recognizable choreographic names of her generation. She is an excellent dancer and performer with a vast choreographic opus and methodologically precisely developed dance practice. She has an extremely rich and internationally recognized dance history. From her very beginnings her choreographic work emerged from the construction of unusual stage images, which never turn into a clear and indisputably structured stage sign, but create specific, flowing and potent atmospheres, compounded from consistent and methodologically precisely organized choreographed organisms. Her work is a constant practice of presence, an ongoing return into the creative space where dreaming and the here and now, juxtaposed, continuously penetrate and inform each other. She tours with her work internationally and has been awarded with the Golden Bird Award, several Triton Awards and Ksenija Hribar Award for choreography among others.

Concept and Choreography: Mala Kline
Creation and Performance: Eftychia Stefanou
Space and Costume: Petra Veber
Music and Sound: Nenad Sinkauz
Light and Technical direction: Jaka Šimenc
Executive production: Ajda Kline
Production: ELIAS 2069 and Mercedes Klein
Co-production: Pekinpah, Center kulture Španski borci/Zavod EN-KNAP, Platform 0090 Antwerpen, Kino Šiska and Nomad Dance Academy in the frame of CoFestival
Supported by: Ministry of Culture of Slovenia, City of Ljubljana, Department of Culture
Thanks: Urša Sivič, Hana Vodeb, Aleš Zorec, Gašper Puntar, Mesut Arslan