Header Image

Matija Ferlin (HR)

Staging a play: Antigona

ZAGREBAČKA PREMIJERA
29.6. 2019. | 20 – 21:15h
Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7

Matija Ferlin (HR)

Staging a play: Antigona

Koreografija i izvedba: Matija Ferlin
Dramaturgija: Goran Ferčec
Glazba: Luka Prinčič
Scenografija: Mauricio Ferlin
Oblikovanje svjetla i tehničko vodstvo: Saša Fistrić
Kostimografija: Matija Ferlin
Grafičko oblikovanje: Tina Ivezić, Matija Ferlin
Prijevodi: Urban Belina

Prema Sofoklovoj tragediji Antigona u prijevodu Dona Taylora

Produkcija i organizacija: Emanat, Matija Ferlin
Koprodukcija: Mediteranski plesni centar, Svetvinčenat
Partneri: Bunker, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Istarsko narodno kazalište, Pula
Financijska podrška: Grad Ljubljana, Grad Pula, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Zaklada Kultura nova

Gostovanje na Festivalu Ganz nove Perforacije realizira se u suradnji s Emanatom i Zagrebačkim kazalištem mladih.

Izvedbeni projekt Staging a play: Antigona koreografa i izvođača Matije Ferlina nastavak je višegodišnjeg scenskog istraživanja izvedbenih praksi kroz dva autorska koncepta: solo-izvedbe kojom se bavio u seriji radova Sad Sam i koncepta proširenih koreografskih uprizorenja u projektima pod zajedničkim nazivom Staging a play. Odabirom Antigone kao ishodišta Ferlin se odlučuje za još radikalniji i kompleksniji pristup ideji proširenog koreografskog uprizorenja, pri čemu dramska lica i njihove funkcije svodi na jedno izvođačko tijelo i jedan glas, zadržavajući narativ drame i logiku dramskih situacija. Preuzimanjem funkcija i replika svih protagonista i odnosa koje oni kreiraju, Ferlin izlaže svoj izvođački korpus; pokret i govor, nizu situacija koje balansiraju na rubu izvedbenih mogućnosti i logike.
Koristeći prostor pozornice za traženje svemogućeg, polivalentnog, izvođačkog tijela koje se istovremeno gradi i ruši, ispisuje i briše, dijeli i sažima, Ferlin s otvorenim rizikom ulazi u dekonstruiranje konvencija drame, dramskog narativa, izvedbe i kazališnog čina, ali i vlastitog izvođačkog habitusa, želeći stvoriti koreografsku cjelinu ekstremno delikatne tjelesnosti u suprotnosti s govornom riječi.

Matija Ferlin
je hrvatski koreograf, izvođač i redatelj. Diplomirao je na School for New Dance Development u Amsterdamu. Neko vrijeme živio je i radio u Berlinu, a povratkom u Pulu svoje autorsko djelovanje posvetio je istraživanju i reartikulaciji različitih koncepata izvedbene umjetnosti i drugih medija kao što su kratki film, video i izložbe. Predstavljao je i izvodio diljem Europe i Amerike na raznim festivalima kao što su Impulstanz festival u Beču, Spider Festival u Lyonu, festivali Young Lions i Gibanica u Ljubljani, Ex-Yu festival u New Yorku, Rhubarb Festival u Torontu, Contemporary Dance Festival u Bogoti, Kunstenfestivaldesartes festival u Brussellsu, FTA u Montrealu, festival Actoral u Marseilleu, festival Bitef u Beogradu, festival Mess u Sarajevu, festival Infant u Novom Sadu i drugi. Surađivao je s brojnim koreografima, redateljima, vizualnim umjetnicima, dramaturzima i dramskim piscima među kojima su i Mateja Koležnik, Ivica Buljan, Maja Delak, Ame Henderson, Sasha Waltz, Keren Levi, Martin Butler, David Zambrano, Karsten Liske, Christophe Chemin, Heinz Peter Knes, Mauricio Ferlin i Jasna Žmak.

Ulaznice po cijeni od 50kn te 30kn za studente, umirovljenike i članove UPUH-a i PULS-a možete kupiti na blagajni Zagrebačkog kazališta mladih te na www.eventim.hr.

Matija Ferlin (HR)

Staging a play: Antigona

Choreography and performance: Matija Ferlin
Dramaturgy: Goran Ferčec
Scenography: Mauricio Ferlin
Music: Luka Prinčič
Light design and technical direction: Saša Fistrić
Costumes: Matija Ferlin
Graphic design: Tina Ivezić, Matija Ferlin
Translations: Urban Belina

Based on the tragedy Antigone by Sophocles, translated by Don Taylor

Production and Organization: Emanat, Matija Ferlin
Co-production: Mediterranean Dance Centre, Svetvinčenat
Partners: Bunker, Old City Power Station – Elektro Ljubljana, Istrian National Theatre, Pula
Financial Support: City Municipality of Ljubljana, City of Pula, Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Istrian County, Foundation Kultura nova, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

Guest performance within Ganz New Perforations Festival is realised in collaboration with Emanat and Zagreb Youth Theatre.

In his new show, Staging a Play: Antigone, choreographer and performer Matija Ferlin continues with his reflection on the concept of solo performances, and on the expanded concept of his Staging a Play series. By choosing Antigone, Ferlin decides to adopt the approach of complete reduction of the stage. He wants to reduce the character heterogeneity of the play in its functions to a single performing body, while at the same time preserving the entire narrative and logic of dramatic situations. By assuming the roles of all protagonists and their relationships, Ferlin exposes his performing tools – his body, movement, and speech – to a series of situations on the limit of performing possibilities.
The author uses stage as a place to search for the nonexistent, all powerful, ideal performing body, which builds and destroys, creates and terminates at the same time. In this mono performance, the director and performer Matija Ferlin enters the deconstruction of the theatre conventions in his performing habitus, with the desire to create a choreographic whole of an extremely delicate physicality in juxtaposition to a spoken word.

Matija Ferlin is Croatian choreographer, performer and director. He graduated from the School for New Dance Development in Amsterdam. He worked and lived in Berlin and upon his return to Pula he focused on researching and rearticulating different concepts of stage performance and other media such as short movies, videos and exhibitions. He presented and performed his own work across Europe and America at numerous festivals such as Impulstanz in Vienna, Spider Festival in Lyon, Young Lions and Gibanica in Ljubljana, Ex-Yu festival in New York, Rhubarb Festival in Toronto, Contemporary Dance Festival in Bogota, Kunstenfestivaldesartes festival in Brussells, FTA in Montreal, Actoral Festival in Marseille, Bitef Festival in Belgrade, Mess Festival in Sarajevo, Infant Festival in Novi Sad and others. He has collaborated with numerous choreographers, directors, visual artists, dramaturges and writers such as Mateja Koležnik, Ivica Buljan, Maja Delak, Ame Henderson, Sasha Waltz, Keren Levi, Martin Butler, David Zambrano, Karsten Liske, Christophe Chemin, Heinz Peter Knes, Mauricio Ferlin, Jasna Žmak and others.

Tickets, priced 50kn and 30kn for students, pensioners and members of UPUH and PULS, are available at Zagreb Youth Theatre Box Office and at www.eventim.hr.

RASPORED FESTIVALA

27.6. - 2.7.2019.

Festival je dio inicijative Umjetnost dostupna svima prema kojoj se ulaznice samo rezerviraju, a po izlasku s predstave svaki posjetitelj sam upisuje cijenu na ulaznicu ovisno o svojim mogućnostima podrške odgledanom umjetničkom radu (osim ulaznica za Staging a play: Antigona Matije Ferlina koje možete kupiti na blagajni ZKM-a ili na www.eventim.hr po cijeni 50kn/30kn.) Ulaznice rezervirajte na udrugadomino.marketing@gmail.com.

X