Header Image

Noć performansa - OSIJEK

Nebojša Vuković (HR) | Nicole Hewitt, Vida Guzmić, Ivan Slipčević (HR)

7.7. | od 20h | Muzej likovnih umjetnosti, Europska avenija 9, Osijek

Nebojša Vuković (HR)

Šetač

Grad Osijek Šetača pokušava prezentirati kao jednog od turističkih predstavnika grada Osijeka, te ga učiniti prepoznatljivim izvan gradskih, pa i državnih granica kao svojevrsni brand grada. Šetač je na Trgu slobode u Osijeku (bivšem Trgu oslobođenja) postavljen 1974. godine kada je to bila prva ulična skulptura u Hrvatskoj i jedna od prvih u ovom dijelu Europe. Nedugo nakon postavljanja, stanovnici Osijeka brončanoj su skulpturi dali nadimak Šetač te je pod tim nadimkom spomenik poznat i izvan granice grada Osijeka. Umjetnik se koristi likom poznate skulpture kako bi simbolizirao grad i njegove građane, jer ono što je najautentičnije za svaki grad su njegovi ljudi, a oni odlaze. Ako nema ljudi, nije bitna ni kulturna baština, ni prosvjedi ni lokalne razmirice, jer ljudi su kultura.

Nebojša Vuković završio je Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti (grafički smjer) u Osijeku. Diplomirao je 2011. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika u klasi Roberta Šimraka. Godine 2007. bio je dobitnik Ceepus stipendije te proveo studijsku godinu na Interfaculty Department of Intermedia AFA (Krakow, Poljska). Član je strukovnih udruga HDLU-a i ZUH-a te filmskih udruga Klubvizija SC i Blank. Suosnivač je umjetničke organizacije Format_C.

Nicole Hewitt, Vida Guzmić, Ivan Slipčević (HR)

Zvukospjevi

Zvukospjevi su Ivan Slipčević – filmski i sound umjetnik, Nicole Hewitt – vizualna umjetnica i Vida Guzmić – vizualna umjetnica, svo troje članovi Studija Pangolin. Ponekad se pojavljuju u troje, ponekad u dvoje, a bave se narativima, poezijama, ritmovima, tonovima, svjetlom i bojama. Osim toga rade filmove, tekstove, performanse i predaju na Odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU). Projekt kombinira elemente elektronske glazbe, izgovorene riječi, videa i svjetlosnih instalacija uživo i snimljenih, a princip rada je improvizacija. Zvukospjevi funkcioniraju kao hibridna kolektivna forma u kojoj su svi autori/ce pod pseudonimima Nicky Speaks, Eklips i Vida Gee. Prvi projekt Witchgrass (Izlog suvremenog zvuka 2017) koristio je fragmente narativa i teksta iz dnevnika Valentine Tershkove, prve žene u svemiru, a bavio se pitanjima ženskog tijela bez gravitacije, stanjem organskog i neorganskog na planeti i izvan nje. Tema vremena, njezine ekspanzije i pojave u metereologiji, geologiji, biologiji, odnosno neljudsko poimanje vremena se sve češće javlja u tekstovima. Projekt koristi terenske snimke, elektronsku glazbu, video i filmske arhive, uz autorske tekstove Nicole Hewitt.

Nicole Hewitt se bavi filmom i videom, te istraživanjem teorije i prakse suvremene umjetnosti. Filmovi su joj prikazivani i višestruko nagrađivani na brojnim svjetskim festivalima. Organizira i kurira mnoge radionice, izložbe i seminare. Docentica je na Odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a kao vanjska suradnica predaje na Department of Visual Cultures, Goldsmith College u Londonu. Živi i radi u Zagrebu.

Ivan Slipčević diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti, smjer Filmsko i TV snimanje. Predaje na Odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, glazbenik je u projektu zvukbroda i direktor fotografije na filmovima, umjetničkim projektima i performansima. Od 2016. surađuje s Vidom Guzmić i Nicole Hewitt u projektu Zvukospjevi.

Vida Guzmić je magistrirala na Odsjeku za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Novi mediji. Izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu (Finale!, Galerija Galženica, 31. Salon mladih, HDLU, THTnagrada, MSU…) i vodi radionice. Članica je kolektiva Prostor je Taktika unutar kojeg redovito organizira radionice i izložbe, te razvija vlastite projekte. Članica je Pangolina od 2013.

Nebojša Vuković (HR)

The walker

The City of Osijek is trying to present the statue of The Walker as one of the tourist representatives of Osijek and make it recognizable beyond the city and even the state borders as a kind of branding of the city. The Walker is positioned on the Square of Liberty in Osijek (the former Liberation Square), fand was set up in 1974 when it was the first street sculpture in Croatia and one of the first in this part of Europe. Shortly thereafter, the inhabitants of Osijek gave the bronze sculpture the nickname Walker; and under the auspices of that nickname, a monument is known outside the city limits of Osijek. The srtist uses the figure of a well-known sculptures to symbolize the city and its citizens, because what’s most remarkable for every city are its people, and they are leaving. If there are no humans, neither cultural heritage, protests nor local disagreement are relevant, because people are the culture.

Nebojša Vuković finished the School for Textile, Design and Applied Art – Graphic Department in Osijek. He graduated in 2011 at the Academy of Fine Arts in Zagreb, at the Graphic Department under mentorship of Robert Šimrak. He received Ceepus Scholarship in 2007 and studied for a year at Interfaculty Department of Intermedia AFA, Krakow, Poland. He is a member of the professional associations of HDLU and ZUH and of the Film Clubs Association Klubvizija SC and Blank. He is the co-founder of the artistic organization Format_C.

Nicole Hewitt, Vida Guzmić, Ivan Slipčević (HR)

Soundwords

Soundwords is a mixed media project by filmmaker, writer and visual artist Nicole Hewitt, media and sound artist Ivan Slipcevic and visual artist Vida Guzmić. The project combines elements of electronic music, spoken word, video and light installation both live and recorded. The project functions as a hybrid in which all authors are under the pseduonims Nicky Speaks, Vida Gee i Eklips. The first project Witchgrass uses fragments of space diaries by Valentina Tershkova who was the first woman in space and deals with questions of the female body without gravity, the state of organic and inorganic nature on earth and beyond. The theme of the Anthropocene is increasingly present in our work. The project uses music, documentary audio, video and film archives with original text performance by Nicole Hewitt.

Nicole Hewitt works with film and video, and researches theory and practice of contemporary art. Her films have been screened and won several times at numerous festivals worldwide. She organized and curated numerous workshops, exhibitions and seminars. She is a docent at the Department of Animated Film and New Media at the Academy of Fine Arts in Zagreb and an external lecturer at the Department of Visual Cultures, Goldsmith College in London. She lives and works in Zagreb.

Ivan Slipčević graduated at the Academy of Dramatic Arts, department for Film and TV filming. He teaches at the Department of Animated Film and New Media, ALU. Also, he is a musician in the project zvukbroda and director of photography on films, art projects and performances. Since 2016 he has collaborated with Vida Guzmić and Nicole Hewitt in the project Soundspeaks („Zvukospjevi“).

Vida Guzmić graduated from the Department of Animated Film and New Media at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He has been exhibiting in Croatia and abroad (Finale !, Gallery Galženica, 31. Salon mladih, HDLU, T-HTaward@MSU …) and leads workshops. She is a member of the Collective Space is a Tactics within which she regularly organizes workshops and exhibitions, and develops his own projects. She is a member of Pangolin since 2013.

X