Header Image

Oona Doherty (UK)

Hope Hunt and The Ascension into Lazarus

HRVATSKA PREMIJERA
27.6.2019. | 21 – 22h
Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Oona Doherty (UK)

Oona Doherty (UK): Hope Hunt and The Ascension into Lazarus

U svom radu pokušavam se igrati s granicom između tijela i duše, publike i pozornice; kako bi podijelila kinetičko iskustvo. Motivira me istraživanje stanja čiste metafizičke iskrenosti. Želim vratiti sex, punk, romansu i chi u tijelo, u crnu kutiju, u bijelu kocku, i Irsku. – Oona Doherty

Koreografija i izvedba: Oona Doherty
Vozač i DJ: Luca Truffarelli
Tehnički direktor: Donal William Mc Ninch
Producentica: Gabrielle Veyssiere

Hope Hunting leži između fizičkog kazališta, društvenog proglasa i plesa. Izvođačica mutira u zasebne cjeline, transformirajući se iz jednog karaktera u sljedeći. Kroz govor, pokret i zvuk uviđamo nastranost i iskrivljenost ideja muškosti, morala i nostalgije. Predstava Oone Doherty predstavlja slom muškarca u nepovoljnom položaju, na kojeg se već pri prvom pogledu sumnja. Iscrtan senzibilnom koreografijom autorice, on se izražava kašljanjem slogova koji se na kraju razilaze u fraze gađenja i potpore. Koralna glazba ispunjava sobu dok Doherty kombinira prijeteće geste s prelijepim okretima klasičnog plesa. Bez obzira odakle ste i u koju ste se klasu smjestili, esencijalna potreba za ljubavlju upisana je u sve nas.
Uklanjanjem maski ega i kulturnih izvještačenosti, nadamo se pronaći zajedničku osnovu istine i nade. Odbačeni i otpadnici tako su, u zahtjevu umjetnice za poštovanjem, uzdignuti su do većih visina.

Oona Doherty je plesna umjetnica (koreografkinja, izvođačica, zvučna umjetnica) koja živi u Sjevernoj Irskoj. Studirala je na The London School Of Contemporary Dance, University of Ulster i LABAN London. Od 2010. pleše s plesnim kompanijama TRASH (NL), Abbattoir Ferme (BE), Veronika Riz (IT), Emma Martin /United Fall (IE) i Enda Walsh (UK). Dobitnica je brojnih nagrada za predstavu Hope Hunt & The Ascension into Lazarus (Dublin Tigre Fringe za najbolju predstavu 2016., Edinburgh Fringe Total Theatre 2017., The Place Dance Edinburgh Fringe 2017., Conisaunce Choregraphic Grenoble nagradu žirija i prvu nagradu publike). Kao umjetnica također osvaja brojne nagrade i priznanja  poput The MAC Theatre Belfast HATCH Artist, A prime Cut Productions REVEAL Artist, Maison La Dans Associate Artist Lyon, Le Briquetterie Associate Artist Paris te Nagradu Major individual od Arts Council 2017. za novi rad Hard to be Soft – A Belfast Prayer.
www.oonadohertyweb.com

Oona Doherty (UK)

Hope Hunt and The Ascension into Lazarus

My work attempts to play with the barrier between the flesh and the soul, the audience and the stage; to share a kinetic experience. I’m motivated to explore states of pure metaphysical honesty. To bring the sex, the punk, the romance and the chi back into the body, the black box, the white cube, and Ireland. – Oona Doherty

Choreography and performance: Oona Doherty
Driver & DJ: Luca Truffarelli
Technical director: Donal William Mc Ninch
Producer: Gabrielle Veyssiere

Hope Hunting lies between the lines of physical theatre, social proclamation and dance. The performer mutates into separate entireties, morphing from one character to the next. Through speech, movement, and sound we are twisted and contorted through ideas of masculinity, morality and nostalgia. Oona Doherty’s dance is a breakdown of the disadvantaged male, often cast under suspicion. Redrawn in the choreographer’s sensitive shapes, he expresses himself by coughing up syllables that eventually unroll into phrases of disgust and support. Choral music fills the room as Doherty combines threatening gestures with the beautiful turns of classical dance. No matter where you are from, what class you are placed, there are essential needs of love ingrained in all of us. Removing the masks of ego and cultural affectations we hope to find a common ground of truth and hope. Thus, dismissed lowlifes are elevated to greater heights, in an artist’s demand for their respect.

OONA DOHERTY is a Dance Artist (choreographer, performer, sound) based in Northern Ireland. She studied at The London School Of Contemporary Dance, University of Ulster and LABAN London. She has been performing Dance Theatre internationally since 2010 with companies such as TRASH (NL), Abbattoir Ferme (BE), Veronika Riz (IT), Emma Martin /United Fall (IE), Enda Walsh (UK). Her performance Hope Hunt & The Ascension into Lazarus  has won many awards: Dublin Tigre Fringe Best Performance Award 2016, Edinburgh Fringe Total Theatre Award 2017, The Place Dance Award Edinburgh Fringe 2017 and Conisaunce Choregraphic Grenoble 1st Prize Jury and 1st Prize Audience Vote. Also, she has won many other awards and reognitions: The MAC Theatre Belfast HATCH Artist, A prime Cut Productions REVEAL Artist, Maison La Dans Associate Artist Lyon, Le Briquetterie Associate Artist Paris and Winner of the Major Individual Award from the Arts Council 2017 for her new work Hard to be Soft – A Belfast Prayer).
www.oonadohertyweb.com

RASPORED FESTIVALA

27.6. - 2.7.2019.

Festival je dio inicijative Umjetnost dostupna svima prema kojoj se ulaznice samo rezerviraju, a po izlasku s predstave svaki posjetitelj sam upisuje cijenu na ulaznicu ovisno o svojim mogućnostima podrške odgledanom umjetničkom radu (osim ulaznica za Staging a play: Antigona Matije Ferlina koje možete kupiti na blagajni ZKM-a ili na www.eventim.hr po cijeni 50kn/30kn.) Ulaznice rezervirajte na udrugadomino.marketing@gmail.com.