Header Image

ÖZLEM ALKIS / MAAYAN DANOCH

KRENULI SMO ONDJE SMO BILI

17.05. | 20h | ZPC, Ilica 10, Zagreb30 min

Krenuli smo ONDJE smo bili je je plesna predstava za dva izvođača i baterijske lampe. Koregorafiju čine jednostavne radnje, usredotočene na interakciju slike/pokreta svjetla i tijela. I kao što su izvođači istovremeno operatori i glumci, tako je i svjetlo. S vremena na vrijeme, pokret postaje glavni igrač te se počinje promatrati kao entitet, tijelo. U drugom slučaju, osvjetljava tijelo ili lokaciju. Izvedba se temelji na logici zrcaljenja, što znači da je svaka radnja uvijek odraz nečega od prethodne radnje. Rezultat je detaljna izvedba u kojem su svaki korak, lokacija i akcija precizno izmjereni te doprinose cjelokupnom vizualnom, glazbenom i ponekad čarobnom iskustvu.

Özlem Alkis stvara transdisciplinarne formate i predstavlja svoj rad u različitim medijima: pozornica, instalacije i video. Godine 2003. je studirala u „ex.e.r.ce“ programu na  Centre Chorégraphique National de Montpellier, a 2012. je upisala diplomski studij plesa u Kölnu.

Maayan Danoch je dodiplomski studij završila 2008. na salcburškoj Akademiji eksperimentalnog plesa, a diplomu je stekla 2015. na temu Plesna diseminacija na Akademiji glazbe i plesa u Kölnu. Maayan podučava ples, piše znanstvene radove te vodi radionice o odnosima između verbalne i fizičke artikulacije u kreativnom procesu pri plesnim školama i centrima.

Credits:
Concept and choreography: Özlem Alkis, Maayan Danoch
Performance: Maayan Danoch, Ivan Mijacevic
Music: Ivan Mijacevic
Light and space assistance: Miha(sonda3)
Production: Özlem Alkış, Maayan Danoch
Co-production: tanz.tausch Festival
Supported by: Kunststiftung NRW, ZAIK and tanz.tausch Festival
The performance takes place in the frame of X-YUGO TOUR that is supported by the Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Özlem Alkis / Maayan Danoch

We began walking THERE we have been

We began walking THERE we have been is a performance for two performers and flashlights. The choreography is made of simple actions, focused on the interaction of light with body image/movement. As the performers simultaneously are operators and actors, so is the light. At times, its movement becomes the main player, so it’s perceived as an entity, a body. Other times, it illuminates another body or location. we began walking THERE we have been is composed through a mirroring logic, meaning each action always reflect something of the previous one. The result is a detailed performance, in which each step, location and action are precisely measured and contributing to the overall visual, musical and sometimes magical experience.

Özlem Alkis creates transdisciplinary formats and present her works in various mediums; stage, installation and video. In 2003 she studied in the „ex.e.r.ce“ programme at the Centre Choregraphique National de Montpellier, and in 2012 she enrolled in the M.A. programme of dance in the Cologne.

Maayan Danoch graduated from the Salzburg Experimental Academy of Dance in 2008 and received her MA in Dance Dissemination from the Hochschule für Musik und Tanz Köln in 2015. Maayan teaches dance, writing seminars and a workshop on the relation between verbal and physical articulations in creative process in dance universities and centers.

Credits:
Concept and choreography: Özlem Alkis, Maayan Danoch
Performance: Maayan Danoch, Ivan Mijacevic
Music: Ivan Mijacevic
Light and space assistance: Miha(sonda3)
Production: Özlem Alkış, Maayan Danoch
Co-production: tanz.tausch Festival
Supported by: Kunststiftung NRW, ZAIK and tanz.tausch Festival
The performance takes place in the frame of X-YUGO TOUR that is supported by the Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

X