Ljetna škola umjetnosti i aktivizma svake godine okuplja 15-ak mladih umjetnika i aktivista iz Hrvatske i regije na sedmodnevnom edukativnom programu koji uključuje terenski rad i posjete relevantnim organizacijama i institucijama u Istri te predavanja i radionice s različitim stručnjacima iz područja ljudskih i građanskih prava. Na edukaciji se obrađuju metode kontekstualiziranja angažiranog umjetničkog performansa, povezivanja aktivizma i arta, mobiliziranja šire zajednice, stvaranja akcija i happeninga (art i aktivizam u javnom prostoru), stvaranja zajedničkih platformi, javnog zagovaranja, produciranja novih inicijativa i drugih vještina i tema relevantnih za aktualni društveni kontekst.

Ljetna škola umjetnosti i aktivizma