Tragovima drugih je višegodišnji projekt čiji je cilj istražiti primjere dobre prakse na temu uključivosti LGBTQ+ povijesti u muzejskim programima i postavima te stvoriti uvjete za pokretanje LGBTQ+ zbirki u hrvatskim muzejima, queer arhiva građana i virtualnih fundusa kao i potaknuti istraživanja i nova čitanja već postojećih muzejskih kolekcija.
Projekt se od 2022. godine odvija u suradnji s The British Museum-om (UK) kroz edukativne, diskurzivne, prezentacijske i participativne aktivnosti.

VIJESTI:

Partneri 2023 – 2024:

    Financijska podrška: Kreativna Europa Europske unije kroz projekt ACT: Art, Climate, Transition, Ured Vlade RH, Grad Zagreb, Zaklada Kultura nova