Header Image
SuKultura

Projekt se realizira u sklopu Poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda.
www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr.

SuKultura

Aktivnosti

KULTURA ZA SVE!

10.7.2020. PETAK

21:30 EUROKAZ – Branko Brezovec: Pet godišnjih doba // atomsko sklonište Travno, Božidara Magovca 70

11.7.2020. SUBOTA

DOMINO – Predstava zajednice
18:30 Josipa Bubaš i Neva Lukić: Mamutica – prostori budućnosti // plato Mamutice
19:00 Vedrana Klepica: Keinberg // scena KUC Travno
19:30 Drum’n Bijes & udruga Avokado // plato Mamutice
20:30 TOČKA NA I – Iva Srnec Hamer: Poligon // scena KUC Travno

12.7.2020. NEDJELJA

19:00 TRIKO CIRKUS TEATAR – Iva Peter Dragan & Marija Antić: Stanari u mamutu // scena KUC Travno
21:00 ARKTIK Institut za budućnost – Irena Boćkai, Vilim Matula i Vesna Mačković: Disanje kvarta // scena KUC Travno

 

Ulaz na sva događanja je besplatan!

Zbog epidemioloških mjera molimo da svoje mjesto rezervirate na vrijeme na mail projektsukultura@gmail.com.

Panel / SuKultura – Sudioničko upravljanje u kulturi

Što je to sudioničko upravljanje u kulturi, koja je važnost civilno-javnog partnerstva i kako možemo sudioničko upravljanje učiniti održivim? Udruga Domino i partneri u utorak, 30 lipnja u 14 sati u KUC-u Travno organiziraju panel na temu sudioničkog upravljanja u kulturi.

Raspravit ćemo koncept sudioničkog upravljanja, predstaviti primjere dobre prakse – poput našeg Vijeća SuKultura – i diskutirati o potencijalima zagovaranja ove dobre prakse.

Vijeće SuKultura novi je model programskog vijeća koji se bavi promicanjem sudioničkog upravljanja u kulturi, a djeluje pri centrima za kulturu u Novom Zagrebu. Vijeće razmatra potrebe lokalne zajednice i prema njima promišlja, odabire i predlaže dio godišnjeg kulturno-umjetničkog i edukativnog programa. Jedna od važnih aktivnosti projekt SuKultura je i zagovaranje uvođenja kategorije sudioničkog upravljanja u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, čime bi slični projekti dobili konkretniju podršku i povećali mogućnost realizacije.

Na panelu sudjeluju:
Dea Vidović – Zaklada Kultura nova
Anita Zlomislić – Centar za kulturu Novi Zagreb
Vera Šimić Jajčinović – Gradski ured za kulturu Grada Zagreba
Predstavnik_ca Ministarstva kulture (TBC)

Moderira: Karla Pudar – Domino

 

Poziv za prijavu umjetničkih, edukativnih i diskurzivnih programa u 2021. godini

Vijeće SuKultura poziva sve zainteresirane građane, umjetnike/ice, kulturne radnike/ice, umjetničke organizacije i organizacije civilnog društva, te neformalne skupine i inicijative na prijavu umjetničkih, edukativnih i diskurzivnih programa iz područja suvremene umjetnosti. Program će se provoditi u 2021. godini u Centru za kulturu Novi Zagreb, Kulturnom centru Travno, na lokacijama u Novom Zagrebu i šire, u suradnji s organizacijama civilnog društva, ustanovama u kulturi te predstavnicima/ama lokalne zajednice. Prihvaćeni programi bit će prijavljeni na natječaje za financiranje iz proračuna javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture za 2021. godinu.

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku do 19. lipnja 2020. na: projektsukultura@gmail.com

Vijeće SuKultura razmatrat će i ocjenjivati prijave prema sljedećim kriterijima i smjernicama:
a) ANGAŽIRANOST – pozivamo programe koji na kritički način preispituju dominantne društvene i kulturno-umjetničke paradigme, te putem kulturnog sadržaja potiču društvene promjene unutar umjetničkog, kulturnog, etičkog, ideološkog, ekonomskog i/ili političkog okruženja. Zanimanju nas programi koji na suvremeni način tematiziraju kulturne i društvene probleme zajednice, pozivajući građane na interaktivno, inkluzivno i participativno uključivanje u kreativne procese.
b) INOVATIVAN I ISTRAŽIVAČKI PRISTUP – pozivamo programe koji koriste multidisciplinarne i eksperimentalne postupke, nove tehnologije i povezuju suvremene umjetničke prakse s drugim područjima.
c) KRITIČNOST – pozivamo programe koji preispituju dominantne društvene i kulturno-umjetničke paradigme te razvijaju kritički pristup spram društveno-političke realnosti.

Ostale smjernice:
Izvedivost programa – program mora biti izvediv u navedenim vremenskim okvirima;
Tehnička izvedivost – procjena tehničkih potreba za ostvarivanje projekta (što je moguće detaljnija razrada prostornih zahtjeva i potrebne opreme).

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:
1/ opis programa s izvedbom, tehničkim opisom i popratnim materijalima;
2/ životopis s kontaktom;
3/ izjavu je li program prijavljen na neki drugi natječaj;
4/ okvirni troškovnik.
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Vijeće SuKultura razmatrati će i selektirati prijave do 19. srpnja 2020., nakon čega će odabrane prijave biti objavljene na mrežnoj stranci SuKulture , Centra za kulturu Novi Zagreb, KUC Travno te na FB stranici Vijeća.

 

Osnovano Vijeće SuKultura

Napravili smo korak naprijed ka inkluzivnijoj kulturnoj ponudi i upravljanju u kulturi u Novom Zagrebu. Nakon više mjeseci edukativnih radionica, sastanaka te provedene ankete o kulturnim potrebama lokalne zajednice, u prosincu 2019. osnovali smo Vijeće SuKultura. Vijećnice i vijećnici pripremaju prvi natječaj pa je vrijeme da se predstavimo i javnosti.

Vijeće SuKultura novi je model programskog vijeća koji se bavi promicanjem sudioničkog upravljanja u kulturi. Ima 7 članica i članova – 2 iz centara za kulturu i 5 iz umjetničkih organizacija. Oni su: Ana Janjatović-Zorica, Zdravko Popović, Matija Prica, Azra Svedružić, Klara Šimunović, Andro Vladušić i Anita Zlomislić. Vijeće SuKultura razmatra potrebe lokalne zajednice i prema njima promišlja, odabire i predlaže dio godišnjeg kulturno-umjetničkog i edukativnog programa. Program će se provoditi u centrima za kulturu, na lokacijama u Novom Zagrebu i šire, u suradnji s organizacijama civilnog društva, ustanovama u kulturi te predstavnicima_ama lokalne zajednice.

U sklopu projekta SuKultura provedena je anketa Kulturna ponuda u Novom Zagrebu kojoj se odazvalo 35 organizacija civilnog društva i 435 građanki i građana. Rezultati ankete pokazuju da građani_ke nisu upoznati s načinom na koji mogu participirati u odabiru kulturnih programa i u korištenju prostora centara. Dobiveni podatci govore kako postojeće kulturne programe treba više usmjeriti prema zadovoljavanju potreba i interesa lokalne zajednice. Ispitanici su se izjasnili da potrebama zajednice najviše odgovaraju 3 tipa programa: radionice, manifestacije na otvorenom i kazališne predstave. Većina ispitanih pokazala je interes da volonterski sudjeluje u definiranju godišnjeg kulturnog programa u centrima za kulturu na području Novog Zagreba.

Sudioničko upravljanje u kulturi Vijeće vidi kao proces zajedničkog donošenja odluka, odnosno, dijeljenja odgovornosti u upravljanju između dionika koji sudjeluju u određenoj kulturnoj politici, projektu ili inicijativi. Tu podrazumijevamo javne ustanove, javne ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, neformalne građanske inicijative te šire građanstvo.

Edukativne aktivnosti

Kroz projekt SuKultura od njegovog početka krajem listopada 2018. proveden je niz edukativnih aktivnosti jačanja znanja i vještina sudionika, one su:

 • Informativno edukativna radionica o organizaciji kulturno umjetničkog sadržaja u institucionalnom okruženju, od programiranja do produkcije. (15. 2. 2019.)
 • Edukativna radionica o participativnim online sustavima i aplikacijama za upravljanjem projektima. (7. i 8. 2. 2019.)
 • Edukativna radionica o općenitom upravljanju i provedbi projekata (21. i 22. 2. 2019.)
 • Hajde da to riješimo – Edukativna o procesu i tehnikama pregovaranja s osnovama medijacije (20. 2. 2019. i 20. 5. 2019.)
 • Edukativna radionica o praćenju i vrednovanju provedbe projektnog plana. (5. 3. 2019.)
 • Informativno edukativna radionica o programiranju umjetničkog programa s naglaskom na angažiranu umjetnost zajednice i participativne umjetničke prakse te artivizam. (14. 3. 2019)
 • Radionica definiranja područja djelovanja i ciljeva vijeća SuKultura u NZg (26. 3. 2019.)
 • (Za)govor u medijima – Edukativna radionica o javnom zagovaranju i rada u koalicijama i edukativna radionica o korištenju medija za komuniciranje lokalnih potreba. (2. – 3. 4. 2019.)
 • Radionica o znanjima i vještinama relevanim za vođenje participativnih sastanaka i radionica (5-6. 6. 2019.)
 • Radionica o načinu, dinamici i opsegu sudioničkog odlučivanja (2. 9. 2019.)
 • Radionica srednjoročnog planiranja razvoja mehanizama za javno-civilno partnerstvo kroz sudioničko odlučivanje (3. i 4. 9. 2019.)
 • Informativna radionica strateškog planiranja financija (27. 12. 2019.)
 • Inkluzivna radionica pripreme komunikacijske strategije (17. i 18. 2. 2020.)

©photo: Joshua Serafin