Bol, Premještanje, 2002. / foto: Tom Dubravec

Ivica Jakšić Čokrić Puko & „Šušur“ Bol – Premještanje plaže Zlatni rat na sigurno mjesto, izvan dometa birokratskih struktura, 2002.-2003.

Ivica Jakšić Čokrić Puko & Multimedijalna, putujuća, artistička skupina za mentalnu higijenu, fizikalnu terapiju i brzu prehranu „Šušur“ Bol u akciji Premještanje plaže Zlatni rat na sigurno mjesto, izvan dometa birokratskih struktura pozvali su stanovnike Bola i Brača na sudjelovanje.

Kristina Leko – Mlijeko 2002./2003.

Akcija dijeljenja sira i vrhnja na tržnici Dolac, koju su inicirale umjetnica Kristina Leko i nevladina organizacija BLOK, označila je početak višegodišnje inicijative za zaštitu zagrebačkih mljekarica i njihova običaja proizvodnje i prodaje sira i vrhnja kao izvornog proizvoda kontinentalne Hrvatske u trenutku otvaranja pregovora o ulasku Hrvatske u Europsku Uniju.