Bol, Premještanje, 2002. / foto: Tom Dubravec

Ivica Jakšić Čokrić Puko & „Šušur“ Bol – Premještanje plaže Zlatni rat na sigurno mjesto, izvan dometa birokratskih struktura, 2002.-2003.

Ivica Jakšić Čokrić Puko & Multimedijalna, putujuća, artistička skupina za mentalnu higijenu, fizikalnu terapiju i brzu prehranu „Šušur“ Bol u akciji Premještanje plaže Zlatni rat na sigurno mjesto, izvan dometa birokratskih struktura pozvali su stanovnike Bola i Brača na sudjelovanje.