Protić_photo (2)

Izabrana nova sudionica Summer Lab u Latviji

Izabrana nova sudionica Summer Lab u Latviji Domino je izabrao predstavnicu za sudjelovanje na Summer Labu u Latviji, koji New theatre institute of Latvia organizira u sklopu europskog projekta ACT: Art, Climate, Transition. Dijana Protić, dramaturgjnja, suradnica u Centru za inovativne medije Sveučilišta u Rijeci i doktorandica na doktorskom studiju ‘Izdavaštvo i mediji’ pri Filozofskom fakultetu…