Koraljka Begović, Jasna Jasna Žmak / Playing reality / Festival Perforacije, 2020. / Photo: Silvija Dogan

Playing reality u Novom Sadu i Zagrebu

Playing reality u Novom Sadu i Zagrebu Plesna predstava u Dominovoj koprodukciji „Playing reality“ autorice Koraljke Begović te dramaturginje Jasne Jasne Žmak, u petak, 13. svibnja, 2022. gostuje u Novom Sadu u sklopu pozorišnog festivala UPAD. Festival promovira i popularizira kazališnu umjetnost za mlade, a sve predstave koje se prikazuju izabrane su od strane publike.…