Antiudruga: Novac, / Narodni trg Zadar, siječanj 2003.

Antiudruga

Antiudruga   Antiudruga je izvedbena skupina koje je djelovala u Zadru od 2003.-2005. godine i čiji su članovi bili Boris Kadin, Mario Županović i Miro Pucar. Skupina je osnovana i nazvana Antiudruga u godinama u kojima se u umjetnost počeo miješati civilni sektor i nevladine platforme. Jedan od takvih događaja bio je i notorni Sajam…