Header Image

Via Negativa

Stotinu Zdravica

15.05. | 21h | ZPC, Ilica 10, Zagreb50 min

Zamišljena i razvijena u suradnji Anite Wach i Bojana Jablanoveca iz  skupine Via Negativa, Stotinu zdravica je proslava – takoreći, posljednja zdravica romantičnoj ideji umjetnika-stvaratelja i dobrodošlica umjetniku-potrošaču. Ovaj rad istražuje fenomen nestanka umjetnika kao utjelovljenja „istine, autentičnosti, genija ljudske proizvodnje“ te istovremeno suočenošću s umjetnikom kao inovatorom potrošnje i stvarateljem različitih umjetničkih formi potrošnje. Performans izvodi Anita Wach, glazbena pratnja su Glenn Miller, Michael Nyman, the Stooges i Alfred Schnittke. Izvedba u Zagrebu će posvetiti „Stotinu zdravica“ Josipu Brozu Titu.

Via Negativa je ljubljanska međunarodna platforma za istraživanje, razvoj i produkciju suvremenih izvedbenih umjetnosti. Osnovana je 2002., a djeluje pod umjetničkom palicom kazališnog redatelja Bojana Jablanoveca te je usmjerena na osmišljavanje i istraživanje različitih izvedbenih strategija, s naglaskom na etiku, izvedbene prakse, postupke i žanrove. Osim produkcije, Via Negativa provodi radionice kao što je VN Laboratorij za suvremene izvedbene umjetnosti. Do sada su osmislili brojne projekte koji su predstavljeni u 24 europske zemlje i SAD-u.

Credits:
Conceived and devised by Anita Wach and Bojan Jablanovec
Performed by Anita Wach
Concept and direction: Bojan Jablanovec
Toasts written by Anita Wach
Music: Glenn Miller, Michael Nyman, The Stooges, Alfred Schnittke
Producer: Špela Trošt
Production: Via Negativa with the support of the City of Ljubljana
Co-production: Maat Festival Lublin, Ja Ja Ja Ne Ne Ne Association Warsaw

Via Negativa

Hundred Toasts

Conceived and devised by Anita Wach and Bojan Jablanovec of Via Negativa, One Hundred Toasts is a celebration—a farewell toast, so to speak, of the romantic idea of the artist-producer and a welcome to the artist-consumer. The work examines how the artist as an embodiment of “true, authentic, genuine human production” no longer exists and how we are faced with the artist as innovator of consumption, and a maker of various artistic forms of consumption. Performed by Wach, with music by Glenn Miller, Michael Nyman, the Stooges, and Alfred Schnittke. The performance in Zagreb will offer One Hundred tosts dedicated to Tito.

Via Negativa is a Ljubljana-based international platform for research, development, and production of contemporary performing arts. Founded in 2002, it operates under the artistic direction of theater director Bojan Jablanovec and is focused on devising and exploring different performing strategies, with an emphasis on ethics, performance practices, procedures, and genres. In addition to productions, Via Negativa conducts workshops as the VN Laboratory for Contemporary Performing Arts. Via Negativa has devised numerous projects that have been presented in 24 European countries and in the United States.

Credits:
Conceived and devised by Anita Wach and Bojan Jablanovec
Performed by Anita Wach
Concept and direction: Bojan Jablanovec
Toasts written by Anita Wach
Music: Glenn Miller, Michael Nyman, The Stooges, Alfred Schnittke
Producer: Špela Trošt
Production: Via Negativa with the support of the City of Ljubljana
Co-production: Maat Festival Lublin, Ja Ja Ja Ne Ne Ne Association Warsaw

X