Header Image

Workshop with Joshua Serafin

Improvizirana utjelovljenja stanja

19.05.2018.
10:00 – 12:00
ZPC, Ilica 10, Zagreb

click for english

U svojoj umjetničkoj praksi, Serafin je zainteresiran za rad s različitim stanjima bivanja i utjelovljenja. To biće može biti drag, likovi u animama i računalnim igricama, bića iz fantastičnih i znanstveno-fantastičnih filmova, striperi, kulturne ikone pojedinačnih država, figure u klasičnim tekstovima itd. U ovoj radionici predlaže da se radi sa sljedećim pitanjima u strukturi improvizacije:

S kojim materijalom ili procesom netko ulazi u određeno stanje bivanja?
Jednom kada smo pristupili tom stanju, kako ono utječe na pokrete tijela?
Koji fenomenološki osjećaj i značenje ti pokreti stvaraju?
Koje emocije prepoznajemo i puštamo?
Što činimo s time ili činimo li uopće išta s time?
I koliko toga možemo zahvatiti u zadanom vremenu?

Joshua Serafin je filipinski plesač, izvedbeni umjetnik s adresom u Bruxellesu. Završio je filipinsku Srednju školu za umjetnost, smjer Kazališna umjetnost, a dvije godine je studirao u Hong Kongu na Akademiji za izvedbene umjetnosti, Odsjek za suvremeni ples, prije nego što je primljen u školu P.A.R.T.S. u Belgiji, gdje je već na drugoj godini. Surađivao je s različitim produkcijama, festivalima i međunarodnim umjetnicima, uglavnom iz Europe i Azije, kao što su Manuel Pelmus, Ming Wong, Bruno Isaković, Adrian Wong i Shane Parson, Arco Renz, Eisa Jocson, Leeroy New.


IMPROVISED EMBODIMENT OF STATES

In his artistic practice, Serafin has been interested in working with different states of being and embodiment. This could be being as a drag, performing characters in anime and computer games, creatures from fantasy and sci-fi movies, strippers, cultural figure representation of a country, figures in classical text, etc. In this workshop he proposes to work with these following question in a structure of improvisation:  

With what material or process does one use to get into a specific state of being?
Ones accessed, how does each state of being affect the movement of the body?
What phenomenological feel and meaning does these movement create?
What emotions do we acknowledge and pass through?
What do we make of this or do we make anything out of this.
And how much can we tackle in given time?

Joshua Serafin is a Filipino dancer, performer, maker currently based in Brussels, Belgium . He is a graduate of Philippine High School for the Arts where he majored in Theatre Arts, he also studied in Hong Kong Academy for Performing Arts major in Contemporary dance for two years before being admitted to the school P.A.R.T.S in Belgium where he is currently in his 2nd year. He was able to work with different productions, festivals, and with international artists mostly from Europe and Asia such as: Manuel Pelmus, Ming Wong, Bruno Isacovic, Adrian Wong and Shane Parson, Arco Renz, Eisa Jocson’. Leeroy New.

X