Header Image

Marina Petković Liker (HR)

Razgovaranje

PREMIJERA 30. 6. 2019. | 19:30 – 21h
REPRIZA 1.7. 2019. | 21 – 22:30h
StudioChekhov, Gajeva 10

Marina Petković Liker (HR)

Razgovaranje

Autorica i redateljica: Marina Petković Liker
Dramaturginja: Maja Sviben
Glumice: Lada Bonacci, Slavica Jukić, Jasna Palić Picukarić, Barbara Prpić, Urša Raukar, Dijana Vidušin, Doris Šarić Kukuljica
Produkcija: Četveroruka
Koprodukcija: Festival Ganz nove Perforacije (Domino)

Izvedbe na Festivalu Ganz nove Perforacije realiziraju se u suradnji sa StudioChekhov Croatia.

Četvrta epizoda umjetničko-istraživačkog ciklusa Udaljenosti bavi se susretom 7 žena koje, potaknute stvarnim razgovorima dokumentiranima u Dardi (Baranja), stvaraju narativ jednog specifičnog osjećaja vremena i prostora u kojem živimo danas u Hrvatskoj, a koji je mimo dominantnih društvenih i političkih narativa. Baveći se glasom i strukturama rečenice, koje uzimaju u obzir sve napukline i nejasnoće, glumice će uspostaviti jazz razgovor s kolektivnim i individualnim pričama. Unutar njega, za svakog se gledatelja otvara unutarnji prostor razgovaranja, a možda i tema o kojima se nismo usudili govoriti, a kamoli razgovarati.

Marina Petković Liker bavi se umjetničkim i znanstvenim istraživanjem na području uzajamne povezanosti glasa i tijela, ženske geste i ženskog principa djelovanja u umjetnosti i životu, sinestezijskog kazališta, kazališne suigre i suodnosa različitih izvedbenih umjetnika. Zajedno s plesnom autoricom Sonjom Pregrad osniva umjetničku organizaciju Četveroruka koja se bavi otvaranjem novih polja kazališne komunikacije te svojim djelovanjem nastoji uspostaviti polje komunikacije u kojem sudjeluju autori/ce različitih disciplina i/ili izvođači/ce i publika te otvoriti mogućnosti da se kazališna izvedba promatra kao događaj u svim segmentima umjetničkog, istraživačkog i izvedbenog procesa te da potakne suosjećanje, sudjelovanje i sukreaciju.
www.cetveroruka.hr

Marina Petković Liker (HR)

Conversing

Author and director: Marina Petković Liker
Dramaturge: Maja Sviben
Actors: Lada Bonacci, Slavica Jukić, Jasna Palić Picukarić, Barbara Prpić, Urša Raukar, Dijana Vidušin, Doris Šarić Kukuljica
Production: Fourhanded
Coproduction: Ganz New Perforations Festival (Domino)

Performances within Ganz New Perforations Festival are realised in collaboration with StudioChekhov Croatia.

In the fourth episode of the artistic research cycle “Distances” based on real-life conversations recorded in Darda (Baranja), seven women create a narrative of a specific sense of the time and space we occupy in Croatia today, markedly outside the dominant social and political narratives. Using collective and individual stories, exploring voice and sentence structures allowing for cracks and amgubuities, the actresses will open a jazz conversation. Within it, each spectator broaches hers/his inner conversational space – and possibly a subject she or he never dared to speak about, let alone discuss.

Marina Petković Liker is involved in artistic and scientific research on the interrelatedness of voice and body, the female gesture and the female principle of action in art and life, synaesthetic theater, theatrical interplay and synergy of performing artists from different fields. Together with dance artist Sonja Pregrad, she founded artistic organisation Fourhanded that is aimed at opening new fields of theatrical communication and establishing a communication space for authors and/or performers working in various disciplines and their audience. They would like to create opportunities for examining theatre performance as an event in all stages of the artistic, research and performance process, and to inspire empathy and co-creation. www.cetveroruka.hr

RASPORED FESTIVALA

27.6. - 2.7.2019.

Festival je dio inicijative Umjetnost dostupna svima prema kojoj se ulaznice samo rezerviraju, a po izlasku s predstave svaki posjetitelj sam upisuje cijenu na ulaznicu ovisno o svojim mogućnostima podrške odgledanom umjetničkom radu (osim ulaznica za Staging a play: Antigona Matije Ferlina koje možete kupiti na blagajni ZKM-a ili na www.eventim.hr po cijeni 50kn/30kn.) Ulaznice rezervirajte na udrugadomino.marketing@gmail.com.