Header Image

Rok Kravanja (SI)

*dravo *arijo

20.5.2019. | 20h | Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Rok Kravanja (SI)

*dravo *arijo

Ideja i izvedba: Rok Kravanja
Tekst: Rok Kravanja, Bojan Jablanovec
Umjetničko vodstvo: Bojan Jablanovec
Scena: Olja Grubić
Produkcija: Via Negativa

“Moja želja je velika. *ao mi je. Jako mi je *ao”.

“Ako ne *ebem, *asturbiram. Ako *ebem, općenito ne *enetriram, uglavnom *enetriraju mene. *ušim uvijek i s neizmjernim užitkom. Malene *určeve, savinute *určeve, ispirsane *určeve, stare i mlade *určeve a jednom čak i ogroman crni *urac. Rado se po*ebem s neznancima na javnim WC-ima. Bez zaštite. Najčešće se *ebem s više likova istovremeno. Redovito prakticiram *ukkake, *isting, +issing, sve najednom. Bez zaštite. Najradije *rkam dva *urca istovremeno, dok *ušim treći a *etvrti imam u *uzici. Bez zaštite. Moja najveća želja: dva *urca istovremeno u mojoj *uzici. Priznajem da još uvijek nisam *eksualno zadovoljen. *ao mi je. Jako mi je *ao.“

Performans je koncipiran u laboratoriju Via Negative – VN Lab.

Rok Kravanja je glumac, izvođač i učitelj. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Mariboru (2009.) i na Akademiji za kazalište, radio, film i televiziju (2014). Istovremeno djeluje unutar institucionalne kulture (SNG Drama Ljubljana, MGL, Lutkovno gledališče, Cankarjev dom, APT Novo mesto) kao i u nezavisnim produkcijama (Via Negativa, Maska, Škuc, Bunker, Gledališče Glej, Celinka, Moment Maribor, Exponto itd.). Također sudjeluje u projektu “Predstava pod drobnogledom“ instituta Slovenski gledališki inštitut te kao mentor studentima u projektu “ŠtudentTeater“ kazališta Gledališče Glej.

Rok Kravanja (SI)

*dravo *arijo

“My wish is big. I *egret. I deeply *egret it.”

“If I don’t *uck, I *asturbate. If I *uck, I usually do not *enetrate, mostly I am *enetrated. I *uck always and with great pleasure. Small *ocks, bent *ocks, pierced *ocks, old and young *ocks, once also a gigantic black *ock. I like to *uck with strangers in public toilets. Unprotected. Mostly I *uck with several guys at once. I regularly practice *ukkake, *isting, *issing, all at the same time. Unprotected. I love to *erk two *ocks at the same time, while I *uck the third and I have the fourth in my *ss. Unprotected. My greatest wish: two *ocks in my *ss at the same time. I admit, I’m still not *exually satisfied. I *egret. I deeply *egret it.”

Performance was concepted in the Via Negativa laboratory for contemporary performance art – VN lab.

Rok Kravanja (d. 1983), actor, performer and teacher. Graduated from the Faculty of Pedagogy in Maribor (2009) and at the Academy of Theater, Radio, Film and Television (2014). He is at the same time active within the institutional culture (SNG Drama Ljubljana, MGL, Lutkovno gledališče, Cankarjev dom, APT Novo mesto) as well as in independent productions (Via Negativa, Maska, Škuc, Bunker, Gledališče Glej, Celinka, Moment Maribor, Exponto etc.). He also participates in the project “Predstava pod drobnogledom” of the institute Slovenski gledališki institutut and as student mentor in the project “ŠtudentTeater” of the Gledališče Glej theater.

Program

Schedule